Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp tại Xã Châu Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Công ty, Doanh nghiệp tại "Xã Châu Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu"


DNTN Tư Khén

Mã số thuế: 1900170366

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 11-03-2009

Địa chỉ: ấp Trà Ban 2 xã Châu Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hoài Phong

Mã số thuế: 1900346891

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 26-12-2007

Địa chỉ: Số 185 ấp Tân Tạo Xã Châu Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


DNTN Nhà Tôi

Mã số thuế: 1900303658

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 25-08-2005

Địa chỉ: ấp Tân Tạo Xã Châu Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


DNTN Hồng Nhi

Mã số thuế: 1900289259

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 10-02-2004

Địa chỉ: ấp Tân Tạo xã Châu Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


CTy TNHH Thuận Hưng

Mã số thuế: 1900287967

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 06-01-2004

Địa chỉ: Số 291- QLộ 1A, ấp tân Tạo xã Châu Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Cửa Hàng Giới Thiệu Sản Phẩm

Mã số thuế: 2000266469-004

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 24-02-2003

Địa chỉ: 02B, QLộ 1A ấp Tân Tạo xã Châu Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


HTX Vận Tải Thuỷ bộ Thịnh Phát

Mã số thuế: 1900184016

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 29-01-1999

Địa chỉ: 350 ấp Trà Ban I, xã Châu Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


UBND Xã Châu Thới

Mã số thuế: 1900177266

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 05-01-1999

Địa chỉ: ấp giòng Bướm A, Xã Châu Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


UBND Xã Châu Hưng

Mã số thuế: 1900177153

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 05-01-1999

Địa chỉ: Xã Châu Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Trường phổ thông trung học Lê Văn Đẩu

Mã số thuế: 1900174515

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 19-11-1998

Địa chỉ: Xã Châu Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Bưu cục Châu Hưng

Mã số thuế: 1900134336-010

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 01-10-1998

Địa chỉ: Xã Châu Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu