Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp tại Phường 04 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Công ty, Doanh nghiệp tại "Phường 04 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh"


Công Ty TNHH James Media

Mã số thuế: 0314131109

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26-11-2016

Địa chỉ: 95/1, Tôn Đản - phường 04 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Thực Phẩm Đông Phương Imexco

Mã số thuế: 0314123482

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-11-2016

Địa chỉ: 243/4/13 Hoàng Diệu - phường 04 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

  • Bảo mật thông tin

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Cầm Đồ Kim Đào

Mã số thuế: 0314122506

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21-11-2016

Địa chỉ: 243/58A Hoàng Diệu - phường 04 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh


Doanh Nghiệp Tư Nhân Game Titan G7

Mã số thuế: 0314109230

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-11-2016

Địa chỉ: 81 Vĩnh Hội - phường 04 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Thiết Bị Xét Nghiệm Nhanh Medlab

Mã số thuế: 0314109008

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-11-2016

Địa chỉ: 78/14 Khánh Hội - phường 04 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Dịch Vụ Bất Động Sản Thịnh Phát Tây Nam

Mã số thuế: 0314101383

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-11-2016

Địa chỉ: 57 đường số 9 - phường 04 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Katasian

Mã số thuế: 0314096158

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03-11-2016

Địa chỉ: Số 66 Đường 41 - phường 04 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Thương Mại Miha Việt Nam

Mã số thuế: 0314073432

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-10-2016

Địa chỉ: Số 10 Đường số 2 - phường 04 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Người Mẫu Pmd

Mã số thuế: 0314068915

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-10-2016

Địa chỉ: Số 2 Đường 40 - phường 04 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH May Blue Ocean

Mã số thuế: 0314053891

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-10-2016

Địa chỉ: 266/7 Tôn Đản - phường 04 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh


CôNG TY TNHH DịCH Vụ DU LịCH SAIGON CONSULTING TOUR

Mã số thuế: 0314003114

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-09-2016

Địa chỉ: 183C/18A Tôn Thất Thuyết - phường 04 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh


CôNG TY TNHH TRUYềN THôNG QUảNG CáO ANN

Mã số thuế: 0314000152

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-09-2016

Địa chỉ: Số 118/4 Đường Vĩnh Hội - phường 04 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh


CôNG TY TNHH TRò CHơI ĐIệN Tử Hồ THU

Mã số thuế: 0313983397

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26-08-2016

Địa chỉ: 59 Đường số 9 - phường 04 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

  • Bảo mật thông tin

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ THIêN PHáT TàI

Mã số thuế: 0313966472

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-08-2016

Địa chỉ: 45 Đường 13 - phường 04 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

  • Bảo mật thông tin

Văn Phòng Luật Sư Thiên Phát

Mã số thuế: 0313957478

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-08-2016

Địa chỉ: 84 (tầng 1) Khánh Hội - phường 04 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

  • Bảo mật thông tin

CôNG TY TNHH SảN XUấT Cơ KHí HOàNG PHươNG

Mã số thuế: 0313934304

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27-07-2016

Địa chỉ: 312/21B Tôn Đản - phường 04 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

  • Bảo mật thông tin

Công Ty TNHH Nguyễn Tuấn Tpro

Mã số thuế: 0313919659

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-07-2016

Địa chỉ: 243/4/25 Hoàng Diệu - phường 04 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

  • Bảo mật thông tin

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu 3m

Mã số thuế: 0313916344

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-07-2016

Địa chỉ: 12 đường số 1 - phường 04 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

  • Bảo mật thông tin

Công Ty Cổ Phần Xúc Tiến Thương Mại Quốc Tế Tiến Văn

Mã số thuế: 0313912420

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-07-2016

Địa chỉ: 39, Đường số 6 - phường 04 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

  • Bảo mật thông tin

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Cầm Đồ Vintu

Mã số thuế: 0313888062

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30-06-2016

Địa chỉ: 143 Vĩnh Hội - phường 04 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh