Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp tại Xã Vĩnh Bình - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Công ty, Doanh nghiệp tại "Xã Vĩnh Bình - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu"


Công Ty TNHH Một Thành Viên Vật Tư Nông Nghiệp Lê Việt Hồng

Mã số thuế: 1900629787

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 10-11-2017

Địa chỉ: Số 088, Ấp 17, Xã Vĩnh Bình, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Vật Liệu Hùng Phát

Mã số thuế: 1900624235

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 03-05-2017

Địa chỉ: Ấp 17, Xã Vĩnh Bình, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Thành Trung Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900623087

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 22-03-2017

Địa chỉ: Ấp 17, Xã Vĩnh Bình, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu


CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRầN NGUYễN BạC LIêU

Mã số thuế: 1900612656

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 16-08-2016

Địa chỉ: ấp 17 - Xã Vĩnh Bình - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu

  • Bảo mật thông tin

Chi Nhánh 8 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Lê Hoàng Duy

Mã số thuế: 1900607800-008

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 14-07-2016

Địa chỉ: Số 166, ấp 18 - Xã Vĩnh Bình - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu

  • Bảo mật thông tin

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Thanh Thúy

Mã số thuế: 1900610306

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 30-05-2016

Địa chỉ: Số 59B, ấp 18 - Xã Vĩnh Bình - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Chi Nhánh 6 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Lê Hoàng Duy

Mã số thuế: 1900607800-007

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 19-05-2016

Địa chỉ: Số 201, ấp 18 - Xã Vĩnh Bình - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Chi Nhánh 5 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Lê Hoàng Duy

Mã số thuế: 1900607800-005

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 06-05-2016

Địa chỉ: Số 13, ấp 19 - Xã Vĩnh Bình - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Điện Tử Diệu Linh

Mã số thuế: 1900607695

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 29-02-2016

Địa chỉ: Số 25A, ấp Kế Phòng - Xã Vĩnh Bình - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Chi Nhánh 11 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Võ Hoàng Mai

Mã số thuế: 2200702708-015

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 03-02-2016

Địa chỉ: Số 93A, ấp 18 - Xã Vĩnh Bình - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Chi Nhánh 6 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Võ Hoàng Mai

Mã số thuế: 2200702708-014

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 29-01-2016

Địa chỉ: Số 59B, ấp 18 - Xã Vĩnh Bình - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Chi Nhánh 7 Doanh Nghiệp Tư Nhân Giải Trí Thanh Toàn

Mã số thuế: 1900592914-007

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 05-06-2015

Địa chỉ: Số 146, ấp 17 - Xã Vĩnh Bình - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Ngọc Bích

Mã số thuế: 1900596348

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 29-05-2015

Địa chỉ: Số 46A, ấp 19 - Xã Vĩnh Bình - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Chi Nhánh 2 Doanh Nghiệp Tư Nhân Giải Trí Thanh Toàn

Mã số thuế: 1900592914-003

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 27-04-2015

Địa chỉ: Số 25B, ấp Thạnh Hưng II - Xã Vĩnh Bình - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Chi Nhánh 1 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Quốc Thống

Mã số thuế: 1900595048-001

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 22-04-2015

Địa chỉ: Số 126, ấp Ninh Lợi - Xã Vĩnh Bình - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Quốc Thống

Mã số thuế: 1900595048

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 07-04-2015

Địa chỉ: Số 94, ấp 18 - Xã Vĩnh Bình - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Hùng Cường Khanh

Mã số thuế: 1900593724

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 04-03-2015

Địa chỉ: ấp 18 - Xã Vĩnh Bình - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Văn Linh

Mã số thuế: 1900564145

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 07-06-2013

Địa chỉ: ấp 19 - Xã Vĩnh Bình - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Trần Văn Huấn

Mã số thuế: 1900475632

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 16-09-2011

Địa chỉ: 151 ấp Kế Phòng - Xã Vĩnh Bình - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Phương Quyên

Mã số thuế: 1900432124

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 09-03-2010

Địa chỉ: Số 180 ấp Kế Phòng - Xã Vĩnh Bình - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu