Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp tại Xã Tam Hưng - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Công ty, Doanh nghiệp tại "Xã Tam Hưng - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng"


Công ty trách nhiệm hữu hạn BPB

Mã số thuế: 0201252367-001

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 03-04-2012

Địa chỉ: Xã Tam hưng - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

  • Bảo mật thông tin

LLOYD'S REGISTER ASIA

Mã số thuế: 0200891385-006

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 22-10-2009

Địa chỉ: Thôn Nghi - Xã Tam hưng - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

  • Bảo mật thông tin

RUSSIAN MARITTIME REGISTER OFSHIPPING

Mã số thuế: 0200891385-005

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 22-10-2009

Địa chỉ: Thôn Nghi - Xã Tam hưng - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

  • Bảo mật thông tin

AMERICAN BUREAU OF SHIPPING

Mã số thuế: 0200891385-004

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 22-10-2009

Địa chỉ: Thôn Nghi - Xã Tam hưng - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

  • Bảo mật thông tin

Công ty GERMANI & CHER LIOYD AG

Mã số thuế: 0200891385-003

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 26-03-2009

Địa chỉ: Thôn Nghi - Xã Tam hưng - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

  • Bảo mật thông tin

LIOYDS REGIRTER ASIA

Mã số thuế: 0200891385-001

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 22-03-2009

Địa chỉ: Thôn Nghi - Xã Tam hưng - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

  • Bảo mật thông tin

DET NORSKE VERITAS PTE LTD

Mã số thuế: 0200891385-002

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 22-03-2009

Địa chỉ: Thôn Nghi - Xã Tam hưng - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

  • Bảo mật thông tin

Công ty công trình xây dựng số 3 huyện Kỳ Dương Hồ Nam

Mã số thuế: 0200860281-003

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 11-01-2009

Địa chỉ: Xã Tam hưng - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

  • Bảo mật thông tin

Công ty TNHH công trình xây dựng thuỷ lợi thành phố Trấn Giang

Mã số thuế: 0200860281-002

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 11-01-2009

Địa chỉ: Xã Tam hưng - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

  • Bảo mật thông tin

Công ty TNHH công tình móng cọc vật lý Liễu Châu Quảng Tây

Mã số thuế: 0200860281-001

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 11-01-2009

Địa chỉ: Xã Tam hưng - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

  • Bảo mật thông tin