Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp tại Xã Bình An - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Công ty, Doanh nghiệp tại "Xã Bình An - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang"


Công Ty TNHH Một Thành Viên Liên Khu

Mã số thuế: 5000849723

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 27-04-2018

Địa chỉ: Thôn Phiêng Luông, Xã Bình An, Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang


HợP TáC Xã MAI LINH

Mã số thuế: 5000817601

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 22-06-2015

Địa chỉ: Chẩu Quân - Xã Bình An - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Vận Tải Và Xây Dựng An Bình

Mã số thuế: 5000815001

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 31-03-2015

Địa chỉ: Thôn Phiêng Luông - Xã Bình An - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang


Hợp Tác Xã Bảo Ngọc

Mã số thuế: 5000801009

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 20-01-2014

Địa chỉ: thôn Chẩu Quân - Xã Bình An - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang


Hợp tác xã Tiến Hương

Mã số thuế: 5000797962

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 09-10-2013

Địa chỉ: Thôn Tát Ten - Xã Bình An - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang


Trường Trung Học Cơ Sở Bình An

Mã số thuế: 5000229046

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 21-01-2005

Địa chỉ: - Xã Bình An - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang


Trường Tiểu Học Bình An

Mã số thuế: 5000228878

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 20-01-2005

Địa chỉ: - Xã Bình An - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang