Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp tại Khu Công Nghiệp Nomura Hải Phòng - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Công ty, Doanh nghiệp tại "Khu Công Nghiệp Nomura Hải Phòng - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng"


Công ty cổ phần hoá học MIYAZAKI

Mã số thuế: 0200825745-006

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 20-06-2012

Địa chỉ: Nhà xưởng TC B3 - D3 KCN Nomura Hải Phòng - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

  • Bảo mật thông tin

CREATIVE ENGINEERING SOLUTIONS PTE.LTD

Mã số thuế: 0200825745-005

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 18-06-2012

Địa chỉ: Nhà xưởng TC B3 - D3 KCN Nomura Hải Phòng - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

  • Bảo mật thông tin

Công ty cổ phần TIS

Mã số thuế: 0200825745-004

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 22-12-2011

Địa chỉ: Nhà xưởng TC B3 - D3 KCN Nomura Hải Phòng - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

  • Bảo mật thông tin

Công ty cổ phần TOMOE SHOKAI

Mã số thuế: 0200825745-003

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 01-11-2011

Địa chỉ: Nhà xưởng TC B3 - D3 KCN Nomura Hải Phòng - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

  • Bảo mật thông tin

Công ty cổ phần KYUSHU KIHAN

Mã số thuế: 0200825745-002

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 07-10-2011

Địa chỉ: Nhà xưởng TC B3 - D3 KCN Nomura Hải Phòng - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

  • Bảo mật thông tin

TOGO MEDIKIT CO., LTD

Mã số thuế: 0200825745-001

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 23-07-2008

Địa chỉ: Nhà xưởng TC B3 - D3 KCN Nomura Hải Phòng - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

  • Bảo mật thông tin