Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp tại Phường Tấn Tài - Tỉnh Ninh Thuận - Ninh Thuận


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Công ty, Doanh nghiệp tại "Phường Tấn Tài - Tỉnh Ninh Thuận - Ninh Thuận"


Chi nhánh công ty TNHH Quảng Thái tại Phan Rang

Mã số thuế: 5800324651-005

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 10-04-2007

Địa chỉ: Số 315 Ngô Gia Tự - phường Tấn Tài - Tỉnh Ninh Thuận - Ninh Thuận