Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp tại Phường Hưng Đạo - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Công ty, Doanh nghiệp tại "Phường Hưng Đạo - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng"


Công ty TNHH AKOMA CONSUMER PRODUCTS ( HANG ZHOU )

Mã số thuế: 0201050547-002

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 02-04-2010

Địa chỉ: Phường Hưng Đạo - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

  • Bảo mật thông tin

PACIFIC TRADE INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0201050547-001

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 01-04-2010

Địa chỉ: Phường Hưng Đạo - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

  • Bảo mật thông tin