Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp tại Xã Tân Dương - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Công ty, Doanh nghiệp tại "Xã Tân Dương - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng"


Công ty TNHH AECOM SINGAPORE PTE

Mã số thuế: 0200983269-002

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 09-05-2011

Địa chỉ: Số 175 đường 10 Phố mới - Xã Tân dương - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

  • Bảo mật thông tin

SEMBCORP PARKS MANAGEMENT PTE LTD

Mã số thuế: 0200983269-001

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 18-09-2009

Địa chỉ: Số 175 đường 10 Phố mới - Xã Tân dương - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

  • Bảo mật thông tin