Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp Huyện Thuận Nam - Ninh Thuận


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp, Công ty tại "Huyện Thuận Nam - Ninh Thuận"


Công Ty TNHH Một Thành Viên Nam Anh Ninh Thuận

Mã số thuế: 4500645966

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 16-12-2020

Địa chỉ: Thôn Lạc Sơn 3, Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận


Công Ty TNHH Điện Gió Gcl Palatial (ninh Thuận)

Mã số thuế: 4500644987

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 06-11-2020

Địa chỉ: Thôn Lạc Tiến, Xã Phước Minh, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận

  • Bảo mật thông tin

Công Ty TNHH Năng Lượng Bk94

Mã số thuế: 4500643630

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 04-09-2020

Địa chỉ: Thôn Lạc Tiến, Xã Phước Minh, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận

  • Bảo mật thông tin

Công Ty TNHH Sản Xuất Giống Thủy Sản Trung Tín

Mã số thuế: 4500643574

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 31-08-2020

Địa chỉ: Thôn Lạc Sơn 1 , Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận


Công Ty TNHH Công Nghệ Huy Na

Mã số thuế: 4500643207

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 21-08-2020

Địa chỉ: Thôn Phước Lập, Xã Phước Nam, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận

  • Bảo mật thông tin

Công Ty TNHH Xây Dựng Cơ Khí Bảo Khang

Mã số thuế: 4500642926

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 13-08-2020

Địa chỉ: Thôn Vụ Bổn, Xã Phước Ninh, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận

  • Bảo mật thông tin

Công Ty TNHH Quốc Thắng Ninh Thuận

Mã số thuế: 4500642732

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 07-08-2020

Địa chỉ: Thôn Bàu Ngứ, Xã Phước Dinh, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận

  • Bảo mật thông tin

Công Ty TNHH Ngọc Trang Seafood

Mã số thuế: 4500642404

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 29-07-2020

Địa chỉ: Cảng Cà Ná mở rộng, Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận


Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Điện Mái Nhà

Mã số thuế: 4500642387

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 29-07-2020

Địa chỉ: Thôn Sơn Hải, Xã Phước Dinh, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận

  • Bảo mật thông tin

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tri Ân

Mã số thuế: 4500642267

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 24-07-2020

Địa chỉ: Thôn Quán Thẻ 1, Xã Phước Minh, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận

  • Bảo mật thông tin

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Tiến Thành Long

Mã số thuế: 4500641665

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 10-07-2020

Địa chỉ: Thôn Quán Thẻ 1, Xã Phước Minh, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận

  • Bảo mật thông tin

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Năng Lượng Điện Tâm Thế

Mã số thuế: 4500641633

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 09-07-2020

Địa chỉ: Thôn Lạc Tân 1, Xã Phước Diêm, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận

  • Bảo mật thông tin

Công Ty TNHH Bất Động Sản Vũ Mũi Dinh

Mã số thuế: 4500638687

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 25-03-2020

Địa chỉ: Thôn Sơn Hải 2, Xã Phước Dinh, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận


Công Ty TNHH Sản Xuất Giống Thủy Sản Bảo Tín

Mã số thuế: 4500635157

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 08-10-2019

Địa chỉ: Thôn Lạc Sơn 1, Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận


Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Khánh Thuận

Mã số thuế: 4500632692

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 24-06-2019

Địa chỉ: Chợ Lạc Tiến, Thôn Lạc Tiến, Xã Phước Minh, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận


Công Ty TNHH Sản Xuất Giống Thủy Sản Miền Tây Cp

Mã số thuế: 4500631963

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 22-05-2019

Địa chỉ: Thôn Lạc Sơn 1 , Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận


Công Ty TNHH Sản Xuất Giống Thủy Sản Tuấn Mã Phát

Mã số thuế: 4500625039

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 26-07-2018

Địa chỉ: Thôn Lạc Sơn, Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận


Công Ty TNHH Sinh Thái Biển Cà Ná

Mã số thuế: 4500624941

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 18-07-2018

Địa chỉ: Thôn Lạc Sơn 1, Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận


Công Ty TNHH Điện Gió Adani Phước Minh

Mã số thuế: 4500622895

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 09-05-2018

Địa chỉ: Thôn Quán Thẻ 1, Xã Phước Minh, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận


Công Ty TNHH Đầu Tư Giống Thủy Sản Hưng Thịnh

Mã số thuế: 4500622870

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 09-05-2018

Địa chỉ: Thôn Lạc Sơn 1, Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận