Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp Huyện Đa Krông - Quảng Trị


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp, Công ty tại "Huyện Đa Krông - Quảng Trị"


Doanh Nghiệp Tn Qt Hưng Ngọc Phát

Mã số thuế: 3200708035

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 12-05-2020

Địa chỉ: Thôn Tà Rụt 3, Xã Tà Rụt, Huyện Đa Krông, Tỉnh Quảng Trị


Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Đakrông Đồng Văn

Mã số thuế: 3200707761

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 24-04-2020

Địa chỉ: Thôn Xa Lăng, Xã Đa Krông, Huyện Đa Krông, Tỉnh Quảng Trị

  • Bảo mật thông tin

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trần Đình Bảo Nguyên

Mã số thuế: 3200660094

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 10-05-2018

Địa chỉ: Km 41, Khóm 1, Thị Trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Tỉnh Quảng Trị


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tiến Châu Minh

Mã số thuế: 3200660111

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 10-05-2018

Địa chỉ: Km 41, Khóm 1, Thị Trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Tỉnh Quảng Trị


Công Ty TNHH Mtv Tuấn Đạt Quảng Trị

Mã số thuế: 3200658232

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 01-03-2018

Địa chỉ: Thôn Phú Thành, Xã Mò Ó, Huyện Đa Krông, Tỉnh Quảng Trị


Công Ty TNHH Một Thành Viên Đakrông

Mã số thuế: 3200647544

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 15-12-2017

Địa chỉ: Thôn La Tó, Xã Húc Nghì, Huyện Đa Krông, Tỉnh Quảng Trị


Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Vĩnh Đức Khoa

Mã số thuế: 3200644060

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 24-11-2017

Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Tỉnh Quảng Trị


Công Ty TNHH Một Thành Viên Tín Ngọc Phát

Mã số thuế: 3200643268

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 12-10-2017

Địa chỉ: Khóm 2, Thị Trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Tỉnh Quảng Trị


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Nguyên Ngọc Quảng Trị

Mã số thuế: 3200642225

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 01-08-2017

Địa chỉ: Km 41, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Tỉnh Quảng Trị


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Quang Minh Ánh Sáng

Mã số thuế: 3200640789

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 15-05-2017

Địa chỉ: Khóm 2, Thị Trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Tỉnh Quảng Trị


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Trường Hải Tiến Phát

Mã số thuế: 3200639818

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 03-04-2017

Địa chỉ: Km 41, Khóm 2, Thị Trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Tỉnh Quảng Trị


Công Ty TNHH Nguyễn Hà Trâm

Mã số thuế: 3200639769

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 31-03-2017

Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Tỉnh Quảng Trị


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Đăng Khôi

Mã số thuế: 3200639303

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 15-03-2017

Địa chỉ: Khóm 2, Thị Trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Tỉnh Quảng Trị


CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN THươNG MạI Và DịCH Vụ KHANG NGUYêN ĐAKRôNG

Mã số thuế: 3200630318

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 08-09-2016

Địa chỉ: Khóm 2 - Thị trấn Krông Klang - Huyện Đa Krông - Quảng Trị


CôNG TY TNHH QT WOOD

Mã số thuế: 3200629545

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 28-07-2016

Địa chỉ: Khóm Khe Xong - Thị trấn Krông Klang - Huyện Đa Krông - Quảng Trị

  • Bảo mật thông tin

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Lb Ngọc Anh

Mã số thuế: 3200629249

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 08-07-2016

Địa chỉ: Khóm Khe Xong - Thị trấn Krông Klang - Huyện Đa Krông - Quảng Trị


Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đakrông

Mã số thuế: 3200629182

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 06-07-2016

Địa chỉ: Khóm Làng Cát - Thị trấn Krông Klang - Huyện Đa Krông - Quảng Trị


BAN ĐIềU HàNH Dự áN PLAN Xã Tà LONG

Mã số thuế: 3200628407

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 02-06-2016

Địa chỉ: Thôn Pa Hy - Xã Tà Long - Huyện Đa Krông - Quảng Trị


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Như Quỳnh Trang

Mã số thuế: 3200628372

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 02-06-2016

Địa chỉ: Khóm 1 - Thị trấn Krông Klang - Huyện Đa Krông - Quảng Trị


BAN ĐIềU HàNH Dự áN PLAN Xã HướNG HIệP

Mã số thuế: 3200628446

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 02-06-2016

Địa chỉ: Thôn Ruộng - Xã Hướng Hiệp - Huyện Đa Krông - Quảng Trị