Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp Huyện Bù Đốp - Bình Phước


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp, Công ty tại "Huyện Bù Đốp - Bình Phước"


Công Ty TNHH Bất Động Sản Đại Phát Bù Đốp

Mã số thuế: 3801250529

Tỉnh/Thành phố: Bình Phước

Ngày thành lập: 11-04-2021

Địa chỉ: Thửa đất số 22, tờ bản đồ số 59, Đường DT 759B, Tt Thanh Bình, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước


Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Nghiệp Năng Lượng Lộc Hưng

Mã số thuế: 3801224575

Tỉnh/Thành phố: Bình Phước

Ngày thành lập: 25-05-2020

Địa chỉ: Ấp 4, Xã Thiện Hưng, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước


Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Nghiệp Năng Lượng Phú Hưng

Mã số thuế: 3801224656

Tỉnh/Thành phố: Bình Phước

Ngày thành lập: 25-05-2020

Địa chỉ: ấp 4, Xã Thiện Hưng, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước


Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Nghiệp Năng Lượng Ngọc Hưng

Mã số thuế: 3801224568

Tỉnh/Thành phố: Bình Phước

Ngày thành lập: 25-05-2020

Địa chỉ: Ấp 4, Xã Thiện Hưng, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước


Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Tq

Mã số thuế: 3801222514

Tỉnh/Thành phố: Bình Phước

Ngày thành lập: 15-04-2020

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Thiện Hưng, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

  • Bảo mật thông tin

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Phát Triển Bình Phát

Mã số thuế: 3801219550

Tỉnh/Thành phố: Bình Phước

Ngày thành lập: 24-02-2020

Địa chỉ: Tổ 2, Khu phố Thanh Xuân, Tt Thanh Bình, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

  • Bảo mật thông tin

Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hà Việt

Mã số thuế: 3801218564

Tỉnh/Thành phố: Bình Phước

Ngày thành lập: 05-02-2020

Địa chỉ: Tổ 6, Khu phố Thanh Xuân, Tt Thanh Bình, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước


Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Logistics Bình Phước

Mã số thuế: 3801216140

Tỉnh/Thành phố: Bình Phước

Ngày thành lập: 24-12-2019

Địa chỉ: Ấp Thanh Tâm, Tt Thanh Bình, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước


Công Ty TNHH Một Thành Viên Wood Po

Mã số thuế: 3801212393

Tỉnh/Thành phố: Bình Phước

Ngày thành lập: 07-11-2019

Địa chỉ: Số 123, Ấp 5, Xã Hưng Phước, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước


Công Ty TNHH Chăn Nuôi Lộc Vượng

Mã số thuế: 3801205396

Tỉnh/Thành phố: Bình Phước

Ngày thành lập: 26-07-2019

Địa chỉ: Ấp Tân Lập, Xã Phước Thiện, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước


Công Ty TNHH Chăn Nuôi Tấn Lợi

Mã số thuế: 3801181258

Tỉnh/Thành phố: Bình Phước

Ngày thành lập: 26-07-2018

Địa chỉ: Ấp Bù Tam, Xã Hưng Phước, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước


Công Ty TNHH Một Thành Viên Chăn Nuôi Lộc Bình

Mã số thuế: 3801181240

Tỉnh/Thành phố: Bình Phước

Ngày thành lập: 26-07-2018

Địa chỉ: Ấp Tân Lập, Xã Phước Thiện, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước


Công Ty TNHH Một Thành Viên Cát Lan

Mã số thuế: 3801181113

Tỉnh/Thành phố: Bình Phước

Ngày thành lập: 25-07-2018

Địa chỉ: Tổ 3, Ấp Tân Hiệp, Xã Tân Thành, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Phước Việt

Mã số thuế: 3801170111

Tỉnh/Thành phố: Bình Phước

Ngày thành lập: 06-04-2018

Địa chỉ: Ấp Tân Lập, Xã Phước Thiện, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước


Công Ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Qúy Hoàng Thi

Mã số thuế: 3801169010

Tỉnh/Thành phố: Bình Phước

Ngày thành lập: 23-03-2018

Địa chỉ: Tổ 6, Khu phố Thanh Bình, Tt Thanh Bình, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước


Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Thiết Kế Xây Dựng Gia Phát

Mã số thuế: 3801168426

Tỉnh/Thành phố: Bình Phước

Ngày thành lập: 15-03-2018

Địa chỉ: Ấp Mười Mẫu, Xã Phước Thiện, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước


Công Ty TNHH Một Thành Viên Bùi Hằng Hải

Mã số thuế: 3801167687

Tỉnh/Thành phố: Bình Phước

Ngày thành lập: 08-03-2018

Địa chỉ: Ấp Thanh Tâm, Tt Thanh Bình, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước


Công Ty TNHH Một Thành Viên Liễu Nam

Mã số thuế: 3801167736

Tỉnh/Thành phố: Bình Phước

Ngày thành lập: 08-03-2018

Địa chỉ: Số 130, Tố 2, Ấp Tân Định, Xã Tân Thành, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Tuấn Tú

Mã số thuế: 3801167493

Tỉnh/Thành phố: Bình Phước

Ngày thành lập: 02-03-2018

Địa chỉ: Ấp 7, Xã Thanh Hòa, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước


Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Kho Bãi Thiên Nga

Mã số thuế: 3801163629

Tỉnh/Thành phố: Bình Phước

Ngày thành lập: 21-12-2017

Địa chỉ: Số 107, Ấp Tân Phong, Xã Tân Thành, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước