Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp Huyện Ngọc Hiển - Cà Mau


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp, Công ty tại "Huyện Ngọc Hiển - Cà Mau"


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại, Dịch Vụ, Xây Dựng, Trang Trí Nội Thất Ngọc Giàu

Mã số thuế: 2001328654

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 05-05-2020

Địa chỉ: Khóm 4, Thị Trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau


Công Ty TNHH Thành Đạt Ngọc Hiển

Mã số thuế: 2001327428

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 24-03-2020

Địa chỉ: Ấp Duyên Hải, Xã Tân Ân Tây, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

  • Bảo mật thông tin

Công Ty TNHH Kinh Doanh Tôm Giống Thanh Sơn

Mã số thuế: 2001300338

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 23-10-2018

Địa chỉ: Ấp Đồng Khởi, Xã Tân Ân Tây, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau


Công Ty TNHH Một Thành Viên Sén Dung

Mã số thuế: 2001287976

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 08-02-2018

Địa chỉ: Khóm 8, Thị Trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau


Doanh Nghiệp Tn Lý Minh Sự

Mã số thuế: 2001286958

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 22-01-2018

Địa chỉ: Khóm 7, Thị Trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Tỵ

Mã số thuế: 2001277657

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 24-10-2017

Địa chỉ: Ấp Tam Hiệp, Thị Trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau


Công Ty TNHH Thủy Sản Năm Hưng Ngọc Hiển

Mã số thuế: 2001277449

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 16-10-2017

Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau


Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại - Thủy Sản Minh Phú

Mã số thuế: 2001277086

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 11-10-2017

Địa chỉ: Khóm 8, Thị Trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau


Công Ty TNHH Việt Úc - Ngọc Hiển

Mã số thuế: 2001272962

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 28-07-2017

Địa chỉ: Ấp Đường Kéo, Xã Tam Giang Tây, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau


Doanh Nghiệp Tn Minh Nguyên Cà Mau

Mã số thuế: 2001269198

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 18-05-2017

Địa chỉ: Ấp Đường Kéo, Xã Tân Ân Tây, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau


Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Và Thương Mại Long Thành

Mã số thuế: 2001252324

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 08-11-2016

Địa chỉ: Thửa đất số 50 khóm 7 - Thị Trấn Rạch Gốc - Huyện Ngọc Hiển - Cà Mau


Dntn Hai Giang

Mã số thuế: 2001251634

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 27-10-2016

Địa chỉ: ấp Cây Me - Xã Viên An - Huyện Ngọc Hiển - Cà Mau


Dntn Nhiều Nhất

Mã số thuế: 2001248416

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 29-08-2016

Địa chỉ: ấp Rạch Thọ - Xã Đất Mũi - Huyện Ngọc Hiển - Cà Mau


Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Mũi Cà Mau

Mã số thuế: 2001248423

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 29-08-2016

Địa chỉ: ấp Rạch Tàu - Xã Đất Mũi - Huyện Ngọc Hiển - Cà Mau

  • Bảo mật thông tin

Công Ty TNHH Một Thành Viên Kim Cương Năm Căn

Mã số thuế: 2001246024

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 19-07-2016

Địa chỉ: 46. ấp Nam Nghĩa - Xã Tân ân Tây - Huyện Ngọc Hiển - Cà Mau

  • Bảo mật thông tin

C�ng Ty CP N��c �� Kim Th�nh

Mã số thuế: 2001243136

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 18-05-2016

Địa chỉ: Kh�m 6 - Thị Trấn Rạch Gốc - Huyện Ngọc Hiển - Cà Mau

  • Bảo mật thông tin

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Quốc Được

Mã số thuế: 2001243249

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 18-05-2016

Địa chỉ: ấp Đồng Khởi - Xã Tân ân Tây - Huyện Ngọc Hiển - Cà Mau


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Lý Nhựt Hào

Mã số thuế: 2001242742

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 10-05-2016

Địa chỉ: Khóm 8 - Thị Trấn Rạch Gốc - Huyện Ngọc Hiển - Cà Mau


Chi Nhánh Doanh Nghiệp TN Phượng Hôn II

Mã số thuế: 2001109814-001

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 27-04-2016

Địa chỉ: ấp Rạch Gốc A - Thị Trấn Rạch Gốc - Huyện Ngọc Hiển - Cà Mau


Công Ty TNHH Hòn Khoai

Mã số thuế: 2001241883

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 20-04-2016

Địa chỉ: ấp Đường Kéo - Xã Tân ân Tây - Huyện Ngọc Hiển - Cà Mau