Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp, Công ty tại "Huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ"


Doanh Nghiệp Tư Nhân Thiên Trang

Mã số thuế: 1800240651

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 12-11-2004

Địa chỉ: 3143, QL 80, ấp Phụng Quới A - Thị trấn Thạnh An - Huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ


Ban Quản Lý Dự án huyện Vĩnh Thạnh

Mã số thuế: 1800569559

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 03-11-2004

Địa chỉ: ấp Vĩnh Tiến - TT Vĩnh Thạnh - Huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ


DNTN Đồng Tâm AGI

Mã số thuế: 1800567840

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 14-10-2004

Địa chỉ: ấp Phụng Phụng - xã Thạnh Tiến - Huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ


ủy Ban Nhân Dân Xã Thạnh An

Mã số thuế: 1800565018

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 07-09-2004

Địa chỉ: Thạnh An - Huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ


Doanh Nghiệp TN Xăng Dầu Hoàng Văn Hùng

Mã số thuế: 1700146535

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 25-08-2004

Địa chỉ: ấp Phụng Phụng - Xã Thạnh Tiến - Huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ


Chi Nhánh Công Ty TNHH Hải Triều

Mã số thuế: 2200218374-001

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 28-07-2004

Địa chỉ: ấp Qui Long,Thạnh Mỹ - Huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ


Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo

Mã số thuế: 1800558444

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 30-06-2004

Địa chỉ: TT Vĩnh Thạnh - Huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ


DNTN Phước Nguyên II

Mã số thuế: 1800557049

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 17-06-2004

Địa chỉ: ấp Phụng Thạnh, xã Thạnh Tiến - Huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ


Phòng Tư Pháp Huyện Vĩnh Thạnh

Mã số thuế: 1800553220

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 26-04-2004

Địa chỉ: xã Thạnh Mỹ - Huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ


Trường THCS TT Thạnh An 1

Mã số thuế: 1800553245

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 26-04-2004

Địa chỉ: ấp Phụng Qưới A, TT Thạnh An - Huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ


Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Vĩnh Thạnh

Mã số thuế: 1800553238

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 26-04-2004

Địa chỉ: TT Vĩnh Thạnh - Huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ


Doanh Nghiệp TN Xăng Dầu Lê Hương

Mã số thuế: 1800552146

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 14-04-2004

Địa chỉ: ấp Vĩnh Tiến - Thị Trấn Vĩnh Thạnh - Huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ


Phòng Tài Nguyên và Môi Trường

Mã số thuế: 1800548943

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 17-03-2004

Địa chỉ: TT Vĩnh Thạnh - Huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ


Phòng Tài Chính-Kế Hoạch

Mã số thuế: 1800548950

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 17-03-2004

Địa chỉ: Thạnh Mỹ - Huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ


Công Ty TNHH Đức Thành

Mã số thuế: 1800547812

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 26-02-2004

Địa chỉ: ấp Vĩnh Quy, Vĩnh Trinh. - Huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ


DNTN Quang Kiều

Mã số thuế: 1800545195

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 11-02-2004

Địa chỉ: ấp Qui Lân 5 - Thạnh Quới - Huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ


Doanh Nghiệp TN Phước Nghiệp

Mã số thuế: 1800408128

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 26-03-2001

Địa chỉ: 19, đường Bắc Cái Sắn, ấp Phụng Phụng - Xã Thạnh Tiến - Huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ


Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Tân Tỵ

Mã số thuế: 1800405293

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 26-02-2001

Địa chỉ: 2675, ấp Phụng Lợi - Huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ


DNTN Tiến Đạt

Mã số thuế: 1800388714

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 31-07-2000

Địa chỉ: Số 125/7 ấp Qui Long - xã Thạnh Mỹ - Huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ


DNTN út Vui

Mã số thuế: 1800370900

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 26-01-2000

Địa chỉ: ấp Qui Lân 6 - Thạnh Quới - Huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ


EnglishVietnamese