Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp, Công ty tại "Huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ"


HTX Nông Nghiệp Hiếu Bình

Mã số thuế: 1801458675

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 04-05-2016

Địa chỉ: số 300, ấp H2 - Xã Thạnh An - Huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ


Đoàn TNCS - Hồ Chí Minh Huyện Vĩnh Thạnh

Mã số thuế: 1801454046

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 04-04-2016

Địa chỉ: ấp Vĩnh Tiến - Thị Trấn Vĩnh Thạnh - Huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ


Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Nguyễn Phát Tại Cần Thơ

Mã số thuế: 1700472930-002

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 28-03-2016

Địa chỉ: ấp Vĩnh Lân - Xã Vĩnh Trinh - Huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ


Trạm Y Tế Xã Thạnh Quới

Mã số thuế: 1801449783

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 10-03-2016

Địa chỉ: ấp Quy Lân 5 - Xã Thạnh Qưới - Huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ

  • Bảo mật thông tin

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hiền Minh Đức

Mã số thuế: 1801444792

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 29-01-2016

Địa chỉ: Quốc Lộ 80, ấp Lân Quới - Xã Thạnh Mỹ - Huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ


Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Đại Mỹ Kỳ

Mã số thuế: 1801444619

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 28-01-2016

Địa chỉ: Số 2139, ấp Phụng Phụng - Xã Thạnh Tiến - Huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Nghĩa Hưng

Mã số thuế: 1801435886

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 18-12-2015

Địa chỉ: 131, ấp Tân Thạnh - Xã Thạnh Lộc - Huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ


Hợp Tác Xã Khiết Lâm

Mã số thuế: 1801434402

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 14-12-2015

Địa chỉ: ấp D2 - Xã Thạnh Lợi - Huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ


Thu khác NSNN VTH Tổ chức

Mã số thuế: 1801429145

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 18-11-2015

Địa chỉ: TT Vĩnh Thạnh - Thị Trấn Vĩnh Thạnh - Huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ


Công Ty TNHH Xây Dựng Thạnh Mỹ

Mã số thuế: 1801428783

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 17-11-2015

Địa chỉ: 893, ấp Qui Long - Xã Thạnh Mỹ - Huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ


Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Trường Thạnh

Mã số thuế: 1801427902

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 11-11-2015

Địa chỉ: 133, ấp Bờ Bao - Thị trấn Thạnh An - Huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Nam Minh Phát

Mã số thuế: 1801423256

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 14-10-2015

Địa chỉ: 4852, QL80, ấp Phụng Quới B - Thị trấn Thạnh An - Huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Kinh Doanh Xăng Dầu Kim Phúc Liên

Mã số thuế: 1801422012

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 08-10-2015

Địa chỉ: ấp Vĩnh Qui - Xã Vĩnh Trinh - Huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ


HợP TáC Xã DịCH Vụ - VậN TảI- TàI CHíNH NAM VIệT

Mã số thuế: 1801419193

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 22-09-2015

Địa chỉ: QL 80 ấp Vĩnh Tiến - Thị Trấn Vĩnh Thạnh - Huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ


HợP TáC Xã NấM VĩNH THạNH

Mã số thuế: 1801418030

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 16-09-2015

Địa chỉ: 3568, ấp Phụng Thạnh - Xã Thạnh Tiến - Huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ


Công Ty TNHH Sài Gòn Hưng Phát

Mã số thuế: 1801416844

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 10-09-2015

Địa chỉ: ấp Vĩnh Tiến - Thị Trấn Vĩnh Thạnh - Huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ


Công Ty Cổ Phần Vĩnh Thạnh Phát

Mã số thuế: 1801416266

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 09-09-2015

Địa chỉ: QL 80, ấp Vĩnh Tiến - Thị Trấn Vĩnh Thạnh - Huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Vạn Thắng

Mã số thuế: 1801410151

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 03-08-2015

Địa chỉ: 251, ấp Vĩnh Phụng - Xã Vĩnh Trinh - Huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Dịch Vụ Tâm Hiệp Nhất

Mã số thuế: 1801406476

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 14-07-2015

Địa chỉ: 2971 Quốc lộ 80, ấp Phụng Quới A - Thị trấn Thạnh An - Huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ


Bưu điện huyện Vĩnh Thạnh

Mã số thuế: 1800575753-036

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 30-06-2015

Địa chỉ: ấp Qui Lân 5 - Xã Thạnh Qưới - Huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ


EnglishVietnamese