Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp Huyện Thuận Châu - Sơn La


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp, Công ty tại "Huyện Thuận Châu - Sơn La"


Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Quân Chi

Mã số thuế: 5500598556

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 25-11-2019

Địa chỉ: Bản Nà Lĩnh, Xã Chiềng Pấc, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La


Công Ty TNHH Mtv Nam Phát Tây Bắc

Mã số thuế: 5500585677

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 28-06-2019

Địa chỉ: Số nhà 37, Tiểu khu 10, Thị Trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La


Công Ty Cổ Phần Bê Tông Chung Đức

Mã số thuế: 5500563401

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 01-02-2018

Địa chỉ: Tiểu khu 14, Thị Trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La


Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện

Mã số thuế: 5500562849

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 18-01-2018

Địa chỉ: Số nhà 23 tiểu khu 3, Thị Trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La


Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Chiềng Ngàm Thượng

Mã số thuế: 5500562888

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 17-01-2018

Địa chỉ: Bản Sẳng, Xã Chiềng Ngàm, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La


Công Ty TNHH Thanh Sơn Tc

Mã số thuế: 5500562768

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 17-01-2018

Địa chỉ: Tiểu khu 4, Xã Tông Lạnh, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Hảo Sớm

Mã số thuế: 5500560672

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 01-12-2017

Địa chỉ: Bản Kiến Xương, Xã Phổng Lái, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La


Công Ty TNHH Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Asean

Mã số thuế: 5500559797

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 24-11-2017

Địa chỉ: Tiểu khu 3, Xã Tông Lạnh, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La


Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Đức Hưng

Mã số thuế: 5500559204

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 06-11-2017

Địa chỉ: Tiểu khu 2, Thị Trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La


Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Giáp Lâm

Mã số thuế: 5500559109

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 30-10-2017

Địa chỉ: Số nhà 13, Tiểu khu 21, Thị Trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La


Công Ty TNHH Ngọc Thảo Sơn La

Mã số thuế: 5500558867

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 25-10-2017

Địa chỉ: Tiểu khu 4, Xã Tông Lạnh, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La


Công Ty TNHH Xây Dựng Quang Minh Tây Bắc

Mã số thuế: 5500558786

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 23-10-2017

Địa chỉ: Số nhà 04, Tiểu khu 1, Thị Trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La


Công Ty TNHH Mtv Chinh Huệ Sơn La

Mã số thuế: 5500556309

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 21-08-2017

Địa chỉ: Bản Kiến Xương, Xã Phổng Lái, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La


Công Ty TNHH Mtv Hoàng Quân Sơn La

Mã số thuế: 5500556394

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 21-08-2017

Địa chỉ: bản Nam Tiến, Xã Bon Phặng, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La


Công Ty TNHH Quang Trung Tây Bắc

Mã số thuế: 5500556041

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 10-08-2017

Địa chỉ: Số nhà 109, tiểu khu 9, Thị Trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La


Công Ty TNHH Mtv Văn Dương Tây Bắc

Mã số thuế: 5500555658

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 07-08-2017

Địa chỉ: Tiểu khu 6, Xã Tông Lạnh, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La


Công Ty TNHH Mtv Giải Pháp Công Nghệ Minh Thùy Thuận Châu

Mã số thuế: 5500555016

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 19-07-2017

Địa chỉ: Phố Pha Luông, Tiểu khu 13, Thị Trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La


Doanh Nghiệp Tư Nhân Huyền Phương Tây Bắc

Mã số thuế: 5500554693

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 11-07-2017

Địa chỉ: Tiểu khu 15, Thị Trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Và Thương Mại Văn Thông Tây Bắc

Mã số thuế: 5500552600

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 19-06-2017

Địa chỉ: Bản Nà Xa, Xã Phổng Lăng, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La


Công Ty TNHH Mtv Đầu Tư Và Phát Triển Ngọc Thắng Tây Bắc

Mã số thuế: 5500550667

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 27-04-2017

Địa chỉ: Bản Tiên Hưng, Xã Phổng Lái, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La