Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp Huyện Lương Tài - Bắc Ninh


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp, Công ty tại "Huyện Lương Tài - Bắc Ninh"


Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hto

Mã số thuế: 2301164358

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 13-01-2021

Địa chỉ: Thôn Quảng Bố, Xã Quảng Phú, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh


Công Ty TNHH Giáo Dục Xanh Đức Trí

Mã số thuế: 2301162375

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 07-01-2021

Địa chỉ: Thôn Lĩnh Mai, Xã Quảng Phú, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh


Công Ty TNHH Chế Biến Nông Sản Nhật Phương

Mã số thuế: 2301143118

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 14-07-2020

Địa chỉ: Thôn Tử Nê, Xã Tân Lãng, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh


Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ 68 Toàn Cầu

Mã số thuế: 2301139619

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 09-06-2020

Địa chỉ: Thôn Trừng Xá, Xã Trừng Xá, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh


Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hth

Mã số thuế: 2301131472

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 10-04-2020

Địa chỉ: Thôn Quảng Bố, Xã Quảng Phú, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh


Công Ty TNHH Dv Sx Và Kd Tm Bắc Hà

Mã số thuế: 2301107504

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 01-11-2019

Địa chỉ: Thôn Cáp Hạ, Xã Trung Kênh, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh


Công Ty TNHH Thương Mại Công Nghiệp Vinaco

Mã số thuế: 2301105722

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 15-10-2019

Địa chỉ: Thôn Cáp Hạ, Xã Trung Kênh, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh


Công Ty TNHH Giáo Dục Công Dân Toàn Cầu

Mã số thuế: 2301102721

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 16-09-2019

Địa chỉ: Thôn Thiên Đức, Xã Trung Chính, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh


Công Ty TNHH An Minh Đăng

Mã số thuế: 2301092784

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 04-06-2019

Địa chỉ: Thôn Phú Văn, Xã Phú Hòa, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh


Công Ty TNHH Sumico Việt Nam

Mã số thuế: 2301057116

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 16-11-2018

Địa chỉ: Số 45 Hàn Thuyên, Thị Trấn Thứa, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh


Công Ty TNHH Nông Nghiệp Cnc Hồ Gươm - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301051996

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 11-09-2018

Địa chỉ: Ngọc Khám, Xã Lâm Thao, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh


Công Ty TNHH Vận Tải Đại Phát Bn

Mã số thuế: 2301027908

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 03-05-2018

Địa chỉ: Thôn Hoàng Kênh, Xã Trung Kênh, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh


Công Ty TNHH Mtv Mạnh Trần

Mã số thuế: 2301027778

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 27-04-2018

Địa chỉ: Thôn Đạo Sử, Thị Trấn Thứa, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh


Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Nhật Cường

Mã số thuế: 2301027400

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 23-04-2018

Địa chỉ: Thôn Quảng Bố, Xã Quảng Phú, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh


Công Ty TNHH Shopping Vina

Mã số thuế: 2301025481

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 17-04-2018

Địa chỉ: Ki ốt số 111, dãy nhà số 08, chợ Thứa , Thị Trấn Thứa, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh


Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Hải Châu

Mã số thuế: 2301020807

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 05-03-2018

Địa chỉ: Thôn Quảng Bố, Xã Quảng Phú, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh


Công Ty Cổ Phần Navid

Mã số thuế: 2301018886

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 05-02-2018

Địa chỉ: Thôn Phương Thanh, Xã Phú Hòa, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh


Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mtv Thanh Minh

Mã số thuế: 2301018572

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 01-02-2018

Địa chỉ: Thôn Lạng Khê, Xã Tân Lãng, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh


Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nhất Sơn

Mã số thuế: 2301018290

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 30-01-2018

Địa chỉ: Thôn Tử Nê, Xã Tân Lãng, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh