Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp, Công ty tại "Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La"


Công Ty TNHH Khang An Sơn La

Mã số thuế: 5500564860

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 10-04-2018

Địa chỉ: Xóm 4, Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai, Tỉnh Sơn La


Công Ty TNHH Khánh Hưng Tây Bắc

Mã số thuế: 5500558546

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 11-10-2017

Địa chỉ: Xóm 3, Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai, Tỉnh Sơn La


Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Quang Dương Tây Bắc

Mã số thuế: 5500549823

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 03-04-2017

Địa chỉ: Xóm 6, Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai, Tỉnh Sơn La


Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Giao Thông 379 Sơn La

Mã số thuế: 5500548178

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 23-02-2017

Địa chỉ: Xóm 4, Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai, Tỉnh Sơn La


Chi Nhánh Công Ty TNHH Mtv Quản Lý, Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Sơn La Tại Quỳnh Nhai

Mã số thuế: 5500540813-004

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 03-11-2016

Địa chỉ: Xóm 1 - Xã Mường Giàng - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La


HTX Chiềng Khay

Mã số thuế: 5500541077

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 11-08-2016

Địa chỉ: Xã Chiềng Khay - Xã Chiềng Khay - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La

  • Bảo mật thông tin

Công Ty Cổ Phần Sơn Vương Sơn La

Mã số thuế: 5500536990

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 25-04-2016

Địa chỉ: Xóm 6 - Xã Mường Giàng - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La


Chi Nhánh Quỹ Bảo Vệ Phát Triển Rừng Quỳnh Nhai

Mã số thuế: 5500534111

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 15-03-2016

Địa chỉ: Xóm 8- Mường Giàng - Xã Mường Giàng - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La

  • Bảo mật thông tin

Doanh Nghiệp Tư Nhân Quế Tuấn

Mã số thuế: 5500534094

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 14-03-2016

Địa chỉ: Xóm 7 - Xã Mường Giàng - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La


Doanh Nghiệp Tư Nhân Xường Chi

Mã số thuế: 5500533855

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 04-03-2016

Địa chỉ: Xóm 8 - Xã Mường Giàng - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La

  • Bảo mật thông tin

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dũng Dương Sơn La

Mã số thuế: 5500533598

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 02-03-2016

Địa chỉ: Xóm 5 - Xã Mường Giàng - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La

  • Bảo mật thông tin

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tân Tuyết Quỳnh Nhai

Mã số thuế: 5500527890

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 10-12-2015

Địa chỉ: Xóm 3 - Xã Mường Giàng - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La


Trường mầm non Hoa Phượng

Mã số thuế: 5500526914

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 13-11-2015

Địa chỉ: Mường Giàng - Xã Mường Giàng - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La


Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Nguyệt Nam

Mã số thuế: 5500524441

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 25-09-2015

Địa chỉ: Xóm 4 - Xã Mường Giàng - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La


Hợp Tác xã Lò Mạnh Sáng

Mã số thuế: 5500523286

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 14-08-2015

Địa chỉ: Bản có Luông - Xã Chiềng Khay - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La


UBND xã Mường Chiên

Mã số thuế: 5500522807

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 28-07-2015

Địa chỉ: xã mườngchiên - Xã Mường Chiên - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La


Doanh Nghiệp Tư Nhân Sơn Liên Sơn La

Mã số thuế: 5500521497

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 03-06-2015

Địa chỉ: Xóm 6 - Xã Mường Giàng - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La


UBND Xã Mường Chiên

Mã số thuế: 5500519219

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31-03-2015

Địa chỉ: Mường Chiên - Xã Mường Chiên - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La


Doanh Nghiệp Tư Nhân Mạnh Cường Quỳnh Nhai

Mã số thuế: 5500518416

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 16-03-2015

Địa chỉ: Xóm 2 - Xã Mường Giàng - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La


Công Ty TNHH Một Thành Viên Tiến Thịnh Sơn La

Mã số thuế: 5500513908

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 19-01-2015

Địa chỉ: Xóm 6 - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La