Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp, Công ty tại "Huyện Bạch Long Vĩ - Hải Phòng"


Công Ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp Lệ Chuyển

Mã số thuế: 0201754462

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 12-12-2016

Địa chỉ: Khu dân cư số 3 (tại nhà ông Lê Văn Chuyển), Huyện Bạch Long Vĩ, Thành phố Hải Phòng


Hợp tác xã sản xuất, xây dựng và dịch vụ Thanh Niên

Mã số thuế: 0201717252

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 16-03-2016

Địa chỉ: khu dân cư số 2 - Huyện Bạch Long Vĩ - Hải Phòng


Bệnh viện đa khoa huyện Bạch Long Vỹ

Mã số thuế: 0201713787

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 04-02-2016

Địa chỉ: Bạch Long Vỹ - Huyện Bạch Long Vĩ - Hải Phòng


Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hiếu Huyền

Mã số thuế: 0201655662

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 13-11-2015

Địa chỉ: Khu dân cư số 3 (tại nhà ông Trịnh Văn Vương) - Bạch Long Vĩ - Huyện Bạch Long Vĩ - Hải Phòng


Doanh Nghiệp Tư Nhân Bình Luận

Mã số thuế: 0201606834

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 07-01-2015

Địa chỉ: Khu dân cư số 2 (tại nhà ông Vũ Đình Luận) - Huyện Bạch Long Vĩ - Hải Phòng


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Đức Hùng Cường

Mã số thuế: 0201192118

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 09-08-2011

Địa chỉ: Khu dân cư số 2 (tại nhà ông Đặng Văn Bảo) - Huyện Bạch Long Vĩ - Hải Phòng


Trạm điện gió Bạch Long Vỹ

Mã số thuế: 0200819149

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 12-06-2008

Địa chỉ: Đảo Bạch Long Vĩ - Huyện Bạch Long Vĩ - Hải Phòng


Công ty cổ phần thương mại Bạch Long

Mã số thuế: 0200768744

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 16-11-2007

Địa chỉ: Huyện đảo Bạch Long Vỹ - Huyện Bạch Long Vĩ - Hải Phòng


Công ty cổ phần Huyền Phương

Mã số thuế: 0200738958

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 15-05-2007

Địa chỉ: Khu Dịch vụ hậu cần - Đảo Bạch Long vĩ - Huyện Bạch Long Vĩ - Hải Phòng


Trạm điện gió Bach Long Vỹ

Mã số thuế: 0200563634-001

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 19-01-2005

Địa chỉ: Huyện đảo Bạch Long Vỹ - Huyện Bạch Long Vĩ - Hải Phòng


Ban quản lý cảng và khu neo đậu tàu Bạch Long Vĩ

Mã số thuế: 0200472578

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 10-09-2002

Địa chỉ: Đảo Bạch Long Vĩ - Huyện Bạch Long Vĩ - Hải Phòng


Bưu điện huyện đảo Bạch Long Vĩ

Mã số thuế: 0200287977-015

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 25-12-1998

Địa chỉ: - Huyện Bạch Long Vĩ - Hải Phòng


Trung tâm dịch vụ và phát triển kinh tế Bạch Long Vĩ

Mã số thuế: 0200105899-005

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 15-10-1998

Địa chỉ: Đảo bạch Long Vĩ - Huyện Bạch Long Vĩ - Hải Phòng


EnglishVietnamese