Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp Huyện Kon Rẫy - Kon Tum


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp, Công ty tại "Huyện Kon Rẫy - Kon Tum"


Công Ty TNHH Mtv Nam Phát Kon Rẫy

Mã số thuế: 6101237140

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 15-11-2017

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Tỉnh Kon Tum


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Lâm Nghiệp Phúc Thịnh Kon Tum

Mã số thuế: 6101214626

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 08-12-2016

Địa chỉ: Thôn 13, Xã Đắk Ruồng, Huyện Kon Rẫy, Tỉnh Kon Tum


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ngô Hợi

Mã số thuế: 6101214009

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 24-11-2016

Địa chỉ: Thôn 9 - Xã Đắk Ruồng - Huyện Kon Rẫy - Kon Tum


Công Ty TNHH Khai Thác Khoáng Sản - Đầu Tư Và Xây Dựng Vĩ Thu

Mã số thuế: 6101213735

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 09-11-2016

Địa chỉ: Thôn 3 - Xã Tân Lập - Huyện Kon Rẫy - Kon Tum


Công Ty TNHH Mtv Chi Tâm Kon Rẫy

Mã số thuế: 6101207026

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 05-05-2016

Địa chỉ: Thôn 2 - Xã Tân Lập - Huyện Kon Rẫy - Kon Tum


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Huy Tài Kt

Mã số thuế: 6101204000

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 20-01-2016

Địa chỉ: Thôn 9 - Xã Đắk Ruồng - Huyện Kon Rẫy - Kon Tum


Doanh Nghiệp Tư Nhân Bảo Tâm Kon Rẫy

Mã số thuế: 6101199343

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 15-12-2015

Địa chỉ: Thôn 2 - Xã Tân Lập - Huyện Kon Rẫy - Kon Tum


Công Ty TNHH Mtv Htr Kon Rẫy

Mã số thuế: 6101198276

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 20-11-2015

Địa chỉ: Thôn 9 - Xã Đắk Ruồng - Huyện Kon Rẫy - Kon Tum


Doanh Nghiệp Tư Nhân Đức Trọng Tân Lập

Mã số thuế: 6101198036

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 12-11-2015

Địa chỉ: Thôn 3 - Xã Tân Lập - Huyện Kon Rẫy - Kon Tum


Doanh Nghiệp Tư Nhân Anh Linh Kon Tum

Mã số thuế: 6101197184

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 14-10-2015

Địa chỉ: Thôn 9 - Xã Đắk Ruồng - Huyện Kon Rẫy - Kon Tum


Công Ty Cổ Phần Nông Sản Đông Dương Kon Tum

Mã số thuế: 6101196991

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 12-10-2015

Địa chỉ: Thôn 6 - Xã Đắk Tờ Re - Huyện Kon Rẫy - Kon Tum


THU VãNG LAI THị TRấN ĐắK RVE

Mã số thuế: 6101196198

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 22-09-2015

Địa chỉ: Thị trấn - Huyện Kon Rẫy - Kon Tum


ĐịA BàN THU Xã TâN LậP

Mã số thuế: 6101196141

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 22-09-2015

Địa chỉ: Xã Tân Lập - Huyện Kon Rẫy - Kon Tum


THU VãNG LAI Xã TâN LậP

Mã số thuế: 6101196215

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 22-09-2015

Địa chỉ: Xã Tân Lập - Huyện Kon Rẫy - Kon Tum


ĐịA BàN THU THị TRấN ĐắK RVE

Mã số thuế: 6101196127

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 22-09-2015

Địa chỉ: Thị Trấn Đắk Rve - Huyện Kon Rẫy - Kon Tum


THU VãNG LAI Xã ĐắK PNE

Mã số thuế: 6101196208

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 22-09-2015

Địa chỉ: Xã Đắk Pne - Huyện Kon Rẫy - Kon Tum


ĐịA BàN THU Xã ĐắK PNE

Mã số thuế: 6101196134

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 22-09-2015

Địa chỉ: Xã Đắk Pne - Huyện Kon Rẫy - Kon Tum


ĐịA BàN THU Xã ĐăK Tơ LUNG

Mã số thuế: 6101196159

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 22-09-2015

Địa chỉ: Xã Đăk Tơ Lung - Huyện Kon Rẫy - Kon Tum


THU VãNG LAI Xã ĐăK Tơ LUNG

Mã số thuế: 6101196222

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 22-09-2015

Địa chỉ: Xã Đăk Tơ Lung - Huyện Kon Rẫy - Kon Tum


ĐịA BàN THU Xã ĐăK KôI

Mã số thuế: 6101196166

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 22-09-2015

Địa chỉ: Xã Đắk Kôi - Huyện Kon Rẫy - Kon Tum