Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp Huyện Ia H'Drai - Kon Tum


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp, Công ty tại "Huyện Ia H'Drai - Kon Tum"


Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Trung Kiên Tại Ia H'drai

Mã số thuế: 6100431547-001

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 28-03-2018

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ia Tơi, Huyện Ia H'Drai, Tỉnh Kon Tum


Công Ty TNHH Mtv Gia An Ia H'drai

Mã số thuế: 6101243472

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 13-03-2018

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Ia Dal, Huyện Ia H'Drai, Tỉnh Kon Tum


Công Ty TNHH Phước Hiệp Ia H'drai

Mã số thuế: 6101241228

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 05-01-2018

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ia Tơi, Huyện Ia H'Drai, Tỉnh Kon Tum


Chi Nhánh Công Ty TNHH Hưng Long Tại Kon Tum

Mã số thuế: 5900325458-001

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 12-07-2017

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Ia Dom, Huyện Ia H'Drai, Tỉnh Kon Tum


Công Ty TNHH Mtv Hợp Tiến Kon Tum

Mã số thuế: 6101230434

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 24-05-2017

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ia Tơi, Huyện Ia H'Drai, Tỉnh Kon Tum


Công Ty TNHH Mtv Minh Đức Kon Tum

Mã số thuế: 6101230226

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 15-05-2017

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ia Dom, Huyện Ia H'Drai, Tỉnh Kon Tum


Công Ty Cổ Phần Mê Kông Kon Tum

Mã số thuế: 6101219790

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 10-01-2017

Địa chỉ: Lô đất số 2, Điểm công nhân số 01, Xã Ia Tơi, Huyện Ia H'Drai, Tỉnh Kon Tum


Doanh Nghiệp Tư Nhân Khai Thác Khoáng Sản Bảo Trân

Mã số thuế: 6101209672

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 29-06-2016

Địa chỉ: Thôn 7 - Huyện Ia H'Drai - Kon Tum


Công Ty TNHH Minh Hưởng Kon Tum

Mã số thuế: 6101206897

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 25-04-2016

Địa chỉ: Thôn 1 - Huyện Ia H'Drai - Kon Tum


Viện Kiểm Sát Nhân Dân Huyện Ia H'Drai

Mã số thuế: 6101205734

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 23-03-2016

Địa chỉ: Thôn 01 - Huyện Ia H'Drai - Kon Tum


Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Ia H'Drai

Mã số thuế: 6101204787

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 02-03-2016

Địa chỉ: thôn 1 - Xã Ia Tơi - Huyện Ia H'Drai - Kon Tum


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thành Đức Kon Tum

Mã số thuế: 6101204321

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 27-01-2016

Địa chỉ: Thôn 7 - Xã Ia Tơi - Huyện Ia H'Drai - Kon Tum


Trung Tâm Y Tế Huyện Ia H'Drai

Mã số thuế: 6101202733

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 04-01-2016

Địa chỉ: Thôn 1 - Huyện Ia H'Drai - Kon Tum


Chi Cục Thi Hành án Dân Sự Huyện Ia H'Drai

Mã số thuế: 6101202275

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 28-12-2015

Địa chỉ: Thôn 1 - Xã Ia Tơi - Huyện Ia H'Drai - Kon Tum


Tóa án Nhân Dân Huyện Ia H'Drai

Mã số thuế: 6101198420

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 25-11-2015

Địa chỉ: Thôn 1 - Xã Ia Tơi - Huyện Ia H'Drai - Kon Tum


Chi Cục Thống Kê Huyện Ia H'Drai

Mã số thuế: 6101198149

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 12-11-2015

Địa chỉ: Thôn 1 - Xã Ia Tơi - Huyện Ia H'Drai - Kon Tum


HạT KIểM LâM HUYệN IA H'DRAI

Mã số thuế: 6101197924

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 10-11-2015

Địa chỉ: thôn 1 - Xã Ia Tơi - Huyện Ia H'Drai - Kon Tum


Tổng đội thanh niên xung phong tỉnh Kon Tum

Mã số thuế: 6101197434

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 19-10-2015

Địa chỉ: Ia Dom - Xã Ia Dom - Huyện Ia H'Drai - Kon Tum


Mã Số Thuế Vãng Lai

Mã số thuế: 6101196335

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 23-09-2015

Địa chỉ: Thôn 1 - Xã Ia Tơi - Huyện Ia H'Drai - Kon Tum


ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam

Mã số thuế: 6101196092

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 22-09-2015

Địa chỉ: Thôn 1 - Xã Ia Tơi - Huyện Ia H'Drai - Kon Tum