Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp Huyện Hồng Dân - Bạc Liêu


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp, Công ty tại "Huyện Hồng Dân - Bạc Liêu"


Công Ty TNHH Giáo Dục Và Đào Tạo Thanh Điện

Mã số thuế: 1900667863

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 22-10-2020

Địa chỉ: Ấp Ninh Phước, Xã Ninh Quới A, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Năm Định

Mã số thuế: 1900663097

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 29-04-2020

Địa chỉ: Ấp Nhà Lầu II, Xã Ninh Thạnh Lợi A, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty TNHH Mtv Ong Mật Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900661759

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 24-03-2020

Địa chỉ: Ấp Thống Nhất, Thị Trấn Ngan Dừa, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Xây Dựng Khải Hoàn

Mã số thuế: 1900656646

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 28-10-2019

Địa chỉ: Số 09, Ấp Ninh Thạnh Tây, Xã Ninh Thạnh Lợi, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Phước Thuận Hồng Dân

Mã số thuế: 1900655829

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 13-09-2019

Địa chỉ: Ấp Ninh Hòa, Xã Ninh Quới A, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Kim Khánh Hd

Mã số thuế: 1900650570

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 08-03-2019

Địa chỉ: Ấp Phú Tân, Xã Ninh Quới, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hoàng Lợi Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900638132

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 11-05-2018

Địa chỉ: Số 228, Ấp Thống Nhất, Thị Trấn Ngan Dừa, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Gia Phúc Phát Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900637883

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 07-05-2018

Địa chỉ: Số 83, Ấp Đầu Sấu, Xã Lộc Ninh, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đầu Tư Xây Dựng Thiên Phú Hồng Dân

Mã số thuế: 1900637322

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 17-04-2018

Địa chỉ: Số 97, Ấp Đầu Sấu Đông, Xã Lộc Ninh, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Sáu Sông

Mã số thuế: 1900636706

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 30-03-2018

Địa chỉ: Ấp Cầu Đỏ, Xã Vĩnh Lộc, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty TNHH Kiều Quách Sang

Mã số thuế: 1900636216

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 20-03-2018

Địa chỉ: Ấp Ngô Kim, Xã Ninh Thạnh Lợi, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty TNHH Tiêu Mỹ Mỹ

Mã số thuế: 1900636142

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 16-03-2018

Địa chỉ: Ấp Sơn Trắng, Xã Vĩnh Lộc, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Chí Mãi

Mã số thuế: 1900635999

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 14-03-2018

Địa chỉ: Ấp Ninh Thạnh I, Xã Ninh Hòa, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Mỹ Anh Hồng Dân

Mã số thuế: 1900635967

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 13-03-2018

Địa chỉ: Ấp Kinh Xáng, Xã Lộc Ninh, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Trang Trí Nội Thất Diamond

Mã số thuế: 1900635526

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 28-02-2018

Địa chỉ: Ấp Kinh Xáng, Xã Lộc Ninh, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty TNHH Xăng Dầu Tú Vy

Mã số thuế: 1900635477

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 23-02-2018

Địa chỉ: Ấp Ninh Thạnh, Xã Ninh Quới A, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Lúa Gạo Thành Phú

Mã số thuế: 1900634378

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 10-01-2018

Địa chỉ: Ấp Ninh Thành, Xã Ninh Quới, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xe Gắn Máy Trần Thêm

Mã số thuế: 1900633938

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 27-12-2017

Địa chỉ: Ấp Nội Ô, Thị Trấn Ngan Dừa, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Vật Liệu Xây Dựng Tám Nhiễu

Mã số thuế: 1900630052

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 22-11-2017

Địa chỉ: Ấp Kinh Xáng, Xã Lộc Ninh, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thịnh An Hồng Dân

Mã số thuế: 1900628889

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 05-10-2017

Địa chỉ: Ấp Tà Suôl, Xã Lộc Ninh, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu