Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp, Công ty tại "Quận Thốt Nốt - Cần Thơ"


Công Ty TNHH Sx-tm-dv Nam Sông Hậu

Mã số thuế: 1801691463

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 28-12-2020

Địa chỉ: 37, Nguyễn Thái Học, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Kỹ Thuật Trí Đức

Mã số thuế: 1801678712

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 14-08-2020

Địa chỉ: 175 khu vực Thới Bình , Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ


Công Ty TNHH Ghe Sắt Tú Tài

Mã số thuế: 1801678046

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 07-08-2020

Địa chỉ: Số 993/32, KV Long Châu, Phường Tân Lộc, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Phú Lĩnh

Mã số thuế: 1801677892

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 06-08-2020

Địa chỉ: KV Lân Thạnh 1, Phường Tân Lộc, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ


Công Ty TNHH Tiệm Vàng Trương Tiên

Mã số thuế: 1801672580

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 15-06-2020

Địa chỉ: Số 74, KV Long Thạnh A, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Tổng Hợp Bá Phước

Mã số thuế: 1801668979

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 12-05-2020

Địa chỉ: Số 96, QL91, KV Long Thạnh 1, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ


Công Ty TNHH Một Thành Viên Tâm Ngoãn

Mã số thuế: 1801668714

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 08-05-2020

Địa chỉ: 26 đường Mai Văn Bộ, Khu vực Tân Phước 1, Phường Thuận Hưng, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ


Công Ty TNHH Một Thành Viên Chemicals Thuận Hưng

Mã số thuế: 1801662945

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 13-02-2020

Địa chỉ: 76, tỉnh lộ 921, KV Tràng Thọ 1, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ


Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Hoàng An Khang

Mã số thuế: 1801661765

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 21-01-2020

Địa chỉ: 448, khu vực Thới An 1, Phường Thuận An, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ


Công Ty TNHH Phân Phối Natus

Mã số thuế: 1801661317

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 16-01-2020

Địa chỉ: 1720, Quốc lộ 91, Phường Thuận An, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ


Công Ty TNHH Lương Thực Huỳnh Ngọc Thúy

Mã số thuế: 1801660271

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 07-01-2020

Địa chỉ: Số 310, KV Thới Hòa 1, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ


Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ A.c.e Electronics

Mã số thuế: 1801658353

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 27-12-2019

Địa chỉ: Thửa đất số 931 tờ bản đồ số 7 khu vực Tân Lợi 1, Phường Tân Hưng, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ


Công Ty Cổ Phần Intigen

Mã số thuế: 1801637018

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 08-05-2019

Địa chỉ: Quốc lộ 91, Khu vực Long Thạnh 2, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ


Công Ty TNHH Mtv Nam Vĩnh Phát

Mã số thuế: 1801604044

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 15-06-2018

Địa chỉ: Tổ 9, Quốc lộ 91, Khu vực Long Thạnh 2, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Bao Bì Tuấn Phụng

Mã số thuế: 1801603756

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 11-06-2018

Địa chỉ: 332, Khu Vực Thới An 3, Phường Thuận An, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ


Công Ty TNHH Một Thành Viên Tiệm Vàng Trần Hôm

Mã số thuế: 1801600378

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 11-05-2018

Địa chỉ: KV Thới An 1, Phường Thuận An, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ


Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đất Sạch

Mã số thuế: 1801599919

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 08-05-2018

Địa chỉ: KV Phụng Thạnh 2, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ


Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phố Duyên

Mã số thuế: 1801599796

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 07-05-2018

Địa chỉ: KV Long Thạnh A, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ


Công Ty TNHH Cnsh Thái Dương

Mã số thuế: 1801598947

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 26-04-2018

Địa chỉ: 366, Quốc lộ 91, khu vực Thới Hòa 1, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ


Công Ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Bé Bảy

Mã số thuế: 1801598880

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 26-04-2018

Địa chỉ: 14 Nguyễn Thái Học, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ


EnglishVietnamese