Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp Huyện Cam Lộ - Quảng Trị


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp, Công ty tại "Huyện Cam Lộ - Quảng Trị"


Công Ty TNHH Mtv Hoàng Văn Khôi

Mã số thuế: 3200707916

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 07-05-2020

Địa chỉ: Thôn Ba Thung, Xã Cam Tuyền, Huyện Cam Lộ, Tỉnh Quảng Trị

  • Bảo mật thông tin

Công Ty TNHH 573

Mã số thuế: 3200700438

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 28-10-2019

Địa chỉ: Thôn An Mỹ, Xã Cam Tuyền, Huyện Cam Lộ, Tỉnh Quảng Trị

  • Bảo mật thông tin

Công Ty TNHH Hoàng Cường See The Future

Mã số thuế: 3200682228

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 13-12-2018

Địa chỉ: Thôn Phổ Lại, Xã Cam An, Huyện Cam Lộ, Tỉnh Quảng Trị


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đức Chí Tâm

Mã số thuế: 3200658641

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 20-03-2018

Địa chỉ: Thôn Phổ Lại, Xã Cam An, Huyện Cam Lộ, Tỉnh Quảng Trị


Công Ty TNHH Nam Hà Tiến

Mã số thuế: 3200658225

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 01-03-2018

Địa chỉ: Thôn Phổ Lại, Xã Cam An, Huyện Cam Lộ, Tỉnh Quảng Trị


Công Ty TNHH Cam Phú

Mã số thuế: 3200658112

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 12-02-2018

Địa chỉ: Thôn Cam Phú 1, Xã Cam Thành, Huyện Cam Lộ, Tỉnh Quảng Trị


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Viết Ly

Mã số thuế: 3200657415

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 10-01-2018

Địa chỉ: Thôn Mai Lộc 1, Xã Cam Chính, Huyện Cam Lộ, Tỉnh Quảng Trị


Công Ty TNHH Một Thành Viên Tuấn Điệp Sang

Mã số thuế: 3200648298

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 19-12-2017

Địa chỉ: Thôn Phường Cội, Xã Cam Thành, Huyện Cam Lộ, Tỉnh Quảng Trị


Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen Tại Cam Lộ - Quảng Trị

Mã số thuế: 3700381324-376

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 25-10-2017

Địa chỉ: Khu phố 4, Thị Trấn Cam Lộ, Huyện Cam Lộ, Tỉnh Quảng Trị


Công Ty TNHH Giáo Dục Tầm Nhìn Mới Quảng Trị

Mã số thuế: 3200643451

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 17-10-2017

Địa chỉ: Số 276 đường 2/4, Thị Trấn Cam Lộ, Huyện Cam Lộ, Tỉnh Quảng Trị


Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc Hiền Quảng Trị

Mã số thuế: 3200643116

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 03-10-2017

Địa chỉ: Thôn Đốc Kỉnh, Xã Cam Chính, Huyện Cam Lộ, Tỉnh Quảng Trị


Công Ty Cổ Phần May Cam Lộ

Mã số thuế: 3200642842

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 06-09-2017

Địa chỉ: Khu phố 2, Thị Trấn Cam Lộ, Huyện Cam Lộ, Tỉnh Quảng Trị


Công Ty TNHH Mtv Trị Thiên 12

Mã số thuế: 3200642352

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 10-08-2017

Địa chỉ: Khu phố 4, Thị Trấn Cam Lộ, Huyện Cam Lộ, Tỉnh Quảng Trị


Công Ty TNHH Mtv Lâm Sản Quảng Trị

Mã số thuế: 3200642049

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 20-07-2017

Địa chỉ: Lô CX cụm CN dịch vụ Tân Trang, Xã Cam Thành, Huyện Cam Lộ, Tỉnh Quảng Trị


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Diệp Anh

Mã số thuế: 3200641912

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 11-07-2017

Địa chỉ: Khu phố 1, Thị Trấn Cam Lộ, Huyện Cam Lộ, Tỉnh Quảng Trị


Công Ty TNHH Mtv Ba Thung

Mã số thuế: 3200641327

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 08-06-2017

Địa chỉ: Thôn Ba Thung, Xã Cam Tuyền, Huyện Cam Lộ, Tỉnh Quảng Trị


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thiên Lộc Phát Quảng Trị

Mã số thuế: 3200641013

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 24-05-2017

Địa chỉ: Thôn Phố Lại, Xã Cam An, Huyện Cam Lộ, Tỉnh Quảng Trị


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thực Phẩm Quảng Trị

Mã số thuế: 3200640958

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 19-05-2017

Địa chỉ: Thôn Định Sơn, Xã Cam Nghĩa, Huyện Cam Lộ, Tỉnh Quảng Trị


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Bùi An Phúc

Mã số thuế: 3200640926

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 18-05-2017

Địa chỉ: Thôn Trúc Khê, Xã Cam An, Huyện Cam Lộ, Tỉnh Quảng Trị


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Và Thương Mại Hòa Xuân

Mã số thuế: 3200640820

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 15-05-2017

Địa chỉ: Thôn Tân Xuân, Xã Cam Thành, Huyện Cam Lộ, Tỉnh Quảng Trị