Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp Huyện U Minh - Cà Mau


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp, Công ty tại "Huyện U Minh - Cà Mau"


Công Ty TNHH Toàn Thanh Đô

Mã số thuế: 2001332925

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 20-07-2020

Địa chỉ: Ấp 5, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

  • Bảo mật thông tin

Công Ty TNHH Nông Nghiệp Con Gà Vàng

Mã số thuế: 2001327499

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 25-03-2020

Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn U Minh, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau


Công Ty TNHH Trung Tâm Phát Triển Nước Sạch Nông Thôn - Điện Tử Công Nghệ Cao

Mã số thuế: 2001317719

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 13-09-2019

Địa chỉ: Ấp 4, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau


Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Rhodi

Mã số thuế: 2001288070

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 13-02-2018

Địa chỉ: Ấp 6, Xã Khánh Tiến, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau


Chi Nhánh Công Ty TNHH Dịch Vụ Lữ Hành Cà Mau - Nhà Hàng Sinh Thái Homestay Hương Tràm

Mã số thuế: 2001265228-001

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 25-01-2018

Địa chỉ: Ấp 16, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau


Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Vạn Hạnh

Mã số thuế: 2001282463

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 12-12-2017

Địa chỉ: Ấp 4, Xã Khánh Tiến, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau


HợP TáC Xã DịCH Vụ- NôNG NGHIệP KHáNH MINH

Mã số thuế: 2001248261

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 26-08-2016

Địa chỉ: ấp 4 - Xã Khánh Lâm - Huyện U Minh - Cà Mau

  • Bảo mật thông tin

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRầN KHáNH THUậN

Mã số thuế: 2001246419

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 22-07-2016

Địa chỉ: ấp 18 - Xã Khánh Thuận - Huyện U Minh - Cà Mau

  • Bảo mật thông tin

Doanh Nghiệp TN Tiệm Vàng Phú Ngọc

Mã số thuế: 2001246377

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 22-07-2016

Địa chỉ: ấp 4 - Xã Khánh Lâm - Huyện U Minh - Cà Mau

  • Bảo mật thông tin

HợP TáC Xã XâY DựNG KIêN-YếN

Mã số thuế: 2001243626

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 25-05-2016

Địa chỉ: 272 Khóm 3 - Thị trấn U Minh - Huyện U Minh - Cà Mau


Công Ty TNHH Một Thành Viên Nam Thành U Minh

Mã số thuế: 2001242171

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 28-04-2016

Địa chỉ: Khóm 1 - Thị trấn U Minh - Huyện U Minh - Cà Mau


Doanh Nghiệp TN Thúy Đào

Mã số thuế: 2001242277

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 28-04-2016

Địa chỉ: Số 16, ấp 1 - Xã Khánh Hội - Huyện U Minh - Cà Mau


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Xây Dựng Trung Kiên - U Minh

Mã số thuế: 2001242125

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 27-04-2016

Địa chỉ: Khóm 1 - Thị trấn U Minh - Huyện U Minh - Cà Mau


Công Ty TNHH Một Thành Viên Giải Trí Nhân Nghĩa - Chi Nhánh 15

Mã số thuế: 2001234734-015

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 11-04-2016

Địa chỉ: ấp 7 Kinh Zê Rô - Xã Nguyễn Phích - Huyện U Minh - Cà Mau


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Hồng Điệp

Mã số thuế: 2001235262

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 11-03-2016

Địa chỉ: ấp 3 - Xã Khánh Hội - Huyện U Minh - Cà Mau


Công Ty TNHH Một Thành Viên Song Lộc U Minh

Mã số thuế: 2001231934

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 23-02-2016

Địa chỉ: Số 126, khóm 3 - Thị trấn U Minh - Huyện U Minh - Cà Mau


Công Ty TNHH Một Thành Viên Quốc Khánh U Minh

Mã số thuế: 2001231268

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 02-02-2016

Địa chỉ: ấp 1 - Thị trấn U Minh - Huyện U Minh - Cà Mau


Công Ty TNHH Một Thành Viên Ngọ Mùi

Mã số thuế: 2001231250

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 02-02-2016

Địa chỉ: Khóm 3 - Thị trấn U Minh - Huyện U Minh - Cà Mau


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Chúc Linh

Mã số thuế: 2001230507

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 22-01-2016

Địa chỉ: ấp 1 - Xã Khánh Tiến - Huyện U Minh - Cà Mau


Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nguyễn Phát Huy

Mã số thuế: 2001224503

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 28-12-2015

Địa chỉ: ấp 3 - Xã Khánh Thuận - Huyện U Minh - Cà Mau