Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp Huyện Phước Long - Bạc Liêu


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp, Công ty tại "Huyện Phước Long - Bạc Liêu"


Công Ty TNHH Một Thành Viên Tôm Giống Tưởng Ba Miền

Mã số thuế: 1900674469

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 13-04-2021

Địa chỉ: Ấp 1B, Xã Phong Thạnh Tây A, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Thiên Kim Phước Long

Mã số thuế: 1900668708

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 24-11-2020

Địa chỉ: Ấp Bình Hổ A, Xã Vĩnh Phú Tây, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty TNHH Thuận Phát Phước Long

Mã số thuế: 1900666732

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 15-09-2020

Địa chỉ: Số 111/A, Ấp Long Thành, Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty TNHH Ứng Dụng Công Nghệ Huy Phước

Mã số thuế: 1900665626

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 08-08-2020

Địa chỉ: Ấp 12, Xã Phong Thạnh Tây B, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Quốc Triết

Mã số thuế: 1900665087

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 18-07-2020

Địa chỉ: Số 79, Ấp Phước Thành, Xã Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Vũ Minh Tài

Mã số thuế: 1900663562

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 19-05-2020

Địa chỉ: Ấp Bình Hổ A, Xã Vĩnh Phú Tây, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thành Phát Phước Long

Mã số thuế: 1900662294

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 19-03-2020

Địa chỉ: ấp Long Thành, Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

  • Bảo mật thông tin

Công Ty TNHH Thanh Gần

Mã số thuế: 1900658026

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 26-11-2019

Địa chỉ: Ấp Long Hậu, Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

  • Bảo mật thông tin

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Quân Phát

Mã số thuế: 1900656558

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 23-10-2019

Địa chỉ: Số 220, Ấp Bình Thạnh, Xã Vĩnh Phú Tây, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Cẩm Chiều

Mã số thuế: 1900652602

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 20-05-2019

Địa chỉ: Ấp Nội Ô, Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Xanh Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900650154

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 23-02-2019

Địa chỉ: Ấp Bình Hổ, Xã Vĩnh Phú Tây, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Hòa Nhanh Tiến Dũng

Mã số thuế: 1900638453

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 19-05-2018

Địa chỉ: Ấp Phước Thành, Xã Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Phúc Lộc Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900637185

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 11-04-2018

Địa chỉ: Ấp 1A, Xã Phong Thạnh Tây A, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiết Bị Máy Tính Thiên Phúc

Mã số thuế: 1900636897

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 05-04-2018

Địa chỉ: Ấp Phước Thuận I, Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Vĩnh Hảo Phó Sinh

Mã số thuế: 1900636569

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 28-03-2018

Địa chỉ: Ấp Phước Tân, Xã Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Khánh Hào

Mã số thuế: 1900636047

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 15-03-2018

Địa chỉ: Ấp Phước Tân, Xã Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Lộc Trâm

Mã số thuế: 1900635660

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 03-03-2018

Địa chỉ: Số 306, Ấp Long Thành, Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Hoàng Kim Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900635357

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 07-02-2018

Địa chỉ: Ấp Long Hòa, Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Dịch Vụ Viễn Thông Gia Minh Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900634603

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 13-01-2018

Địa chỉ: Ấp Tường 3A, Xã Vĩnh Thanh, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Dịch Vụ Viễn Thông Nam Anh Bạc Liêu 8

Mã số thuế: 1900634459

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 11-01-2018

Địa chỉ: Ấp Tường 3A, Xã Vĩnh Thanh, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu