Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp Huyện Phú Tân - Cà Mau


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp, Công ty tại "Huyện Phú Tân - Cà Mau"


Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng An Tường

Mã số thuế: 2001339430

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 17-11-2020

Địa chỉ: Ấp Vàm Đình, Xã Phú Thuận, Huyện Phú Tân, Tỉnh Cà Mau

  • Bảo mật thông tin

Công Ty TNHH Mtv Hải Sản Vĩnh Thành

Mã số thuế: 2001291595

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 27-04-2018

Địa chỉ: Ấp Gò Công, Xã Nguyễn Việt Khái, Huyện Phú Tân, Tỉnh Cà Mau


Doanh Nghiệp Tn Mai Bá Tòng

Mã số thuế: 2001276808

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 05-10-2017

Địa chỉ: Khóm 2, Thị Trấn Cái Đôi Vàm, Huyện Phú Tân, Tỉnh Cà Mau


Công Ty TNHH Mtv Giống Thủy Sản Phúc Thịnh Sú Xám Xanh

Mã số thuế: 2001266856

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 10-04-2017

Địa chỉ: Ấp Gò Công Đông, Xã Nguyễn Việt Khái, Huyện Phú Tân, Tỉnh Cà Mau


DOANH NGHIệP TN VậT LIệU XâY DựNG Tứ TRườNG

Mã số thuế: 2001246602

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 01-08-2016

Địa chỉ: ấp Vàm Xáng - Xã Phú Mỹ - Huyện Phú Tân - Cà Mau

  • Bảo mật thông tin

Doanh Nghiệp TN Toàn Hợp Phát

Mã số thuế: 2001245302

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 05-07-2016

Địa chỉ: Khóm 1 - Thị trấn Cái Đôi Vàm - Huyện Phú Tân - Cà Mau


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuân Đại Lộc

Mã số thuế: 2001211582

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 25-11-2015

Địa chỉ: ấp Tân Quảng Đông - Xã Nguyễn Việt Khái - Huyện Phú Tân - Cà Mau


Chi Nhánh 3 - Doanh Nghiệp TN Game Hữu Tình

Mã số thuế: 2001206254-004

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 04-11-2015

Địa chỉ: ấp Hiệp Thành - Xã Việt Thắng - Huyện Phú Tân - Cà Mau


Chi Nhánh 4 - Doanh Nghiệp TN Game Hữu Tình

Mã số thuế: 2001206254-003

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 04-11-2015

Địa chỉ: ấp Kiến Vàng A - Xã Việt Thắng - Huyện Phú Tân - Cà Mau


Công Ty TNHH Thủy Sản Siêu Sạch

Mã số thuế: 2001208036

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 04-11-2015

Địa chỉ: 93, ấp Cái Bát - Xã Tân Hưng Tây - Huyện Phú Tân - Cà Mau


Chi Nhánh 1 - Doanh Nghiệp TN Game Hữu Tình

Mã số thuế: 2001206254-002

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 20-10-2015

Địa chỉ: ấp Hưng Hiệp - Xã Tân Hưng Tây - Huyện Phú Tân - Cà Mau


Doanh Nghiệp TN Game Hữu Tình

Mã số thuế: 2001206254

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 15-10-2015

Địa chỉ: ấp Rạch Chèo - xã Rạch Chèo - Huyện Phú Tân - Cà Mau


Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Akz

Mã số thuế: 2001203609

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 22-09-2015

Địa chỉ: ấp Rạch Láng - xã Phú Thuận - Huyện Phú Tân - Cà Mau


Công Ty TNHH Một Thành Viên Chí Đức Cà Mau

Mã số thuế: 2001200527

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 14-08-2015

Địa chỉ: ấp Vàm Xáng - Xã Phú Mỹ - Huyện Phú Tân - Cà Mau


Doanh Nghiệp TN Băng Game - Chi Nhánh VIII

Mã số thuế: 2001186583-008

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 24-07-2015

Địa chỉ: ấp Cái Bát - Xã Tân Hưng Tây - Huyện Phú Tân - Cà Mau


Doanh Nghiệp TN Đóng Ghe Minh Cảnh

Mã số thuế: 2001194369

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 24-06-2015

Địa chỉ: ấp Cái Nước - Xã Phú Tân - Huyện Phú Tân - Cà Mau


Doanh Nghiệp TN Xăng Dầu Kiều Lan

Mã số thuế: 2001192788

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 02-06-2015

Địa chỉ: ấp Gò Công - Xã Nguyễn Việt Khái - Huyện Phú Tân - Cà Mau


Chi Nhánh 9 - Công Ty TNHH Một Thành Viên Toàn Khang Cà Mau

Mã số thuế: 2001187883-011

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 26-05-2015

Địa chỉ: ấp Cái Bát - Xã Tân Hưng Tây - Huyện Phú Tân - Cà Mau


Công Ty TNHH Một Thành Viên Giống Thủy Sản Phú Tân

Mã số thuế: 2001190501

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 08-05-2015

Địa chỉ: ấp Thanh Đạm A - Thị trấn Cái Đôi Vàm - Huyện Phú Tân - Cà Mau


Doanh Nghiệp TN Tuấn Kiệt Cà Mau

Mã số thuế: 2001188492

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 16-04-2015

Địa chỉ: ấp Giáp nước - xã Phú Thuận - Huyện Phú Tân - Cà Mau