Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp Huyện Quan Sơn - Thanh Hoá


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp, Công ty tại "Huyện Quan Sơn - Thanh Hoá"


Công Ty TNHH Xây Dựng Thiên Phú Gia 3133

Mã số thuế: 2802827782

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 15-01-2020

Địa chỉ: Km 35, Thị trấn Sơn Lư, Huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

  • Bảo mật thông tin

Công Ty TNHH Tm Du Lịch Khánh Duy

Mã số thuế: 2802821928

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 26-12-2019

Địa chỉ: Bản Ngàm, Xã Trung Thượng, Huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

  • Bảo mật thông tin

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Hà Duyệt

Mã số thuế: 2802811599

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 27-11-2019

Địa chỉ: Bản Din, Xã Trung Hạ, Huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty TNHH Dịch Vụ Lâm Nghiệp Qs

Mã số thuế: 2802807296

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 07-11-2019

Địa chỉ: Km 61, Xã Sơn Điện, Huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty TNHH Vận Tải Du Lịch Quan Sơn

Mã số thuế: 2802804305

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 23-10-2019

Địa chỉ: Bản Hạ, Xã Sơn Hà, Huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

  • Bảo mật thông tin

Công Ty TNHH Đức Hùng Quan Sơn

Mã số thuế: 2802790349

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 17-09-2019

Địa chỉ: Bản Bách, Xã Trung Thượng, Huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty TNHH Nông Nghiệp Qs

Mã số thuế: 2802790370

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 17-09-2019

Địa chỉ: Bản Bun, Xã Sơn Điện, Huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Linh Tâm Quan Sơn

Mã số thuế: 2802790331

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 17-09-2019

Địa chỉ: Khu 1, Thị Trấn Quan Sơn, Huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty TNHH Công Nghệ Tin Học Quan Sơn

Mã số thuế: 2802790356

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 17-09-2019

Địa chỉ: Bản Bách, Xã Trung Thượng, Huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty Cổ Phần Tuyến Thái Thắng

Mã số thuế: 2802530816

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 13-03-2018

Địa chỉ: Bản La, Xã Trung Xuân, Huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty TNHH Xd & Tm Xuân Phương

Mã số thuế: 2802518978

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 29-12-2017

Địa chỉ: Tiểu khu km22, Xã Trung Tiến , Huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty Cổ Phần Ngọc Sơn Thanh Hóa

Mã số thuế: 2802498256

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 21-11-2017

Địa chỉ: Km 37, Bản Păng, Xã Sơn Lư, Huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Khánh Toàn

Mã số thuế: 2802454643

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 25-04-2017

Địa chỉ: Bản Păng, Xã Sơn Lư, Huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Ba Xuân

Mã số thuế: 2802454594

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 25-04-2017

Địa chỉ: Bản Na lộc, Xã Sơn Điện, Huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty TNHH Dịch Vụ Hổ Trợ Tài Chính Tín Nghĩa

Mã số thuế: 2802453738

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 20-04-2017

Địa chỉ: Km 34, khu 6, Thị Trấn Quan Sơn, Huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Cường Phát

Mã số thuế: 2802453992

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 20-04-2017

Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị Trấn Quan Sơn, Huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty TNHH Quản Lý Dịch Vụ Công Quan Sơn

Mã số thuế: 2802442373

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 17-01-2017

Địa chỉ: Khu 6, Thị Trấn Quan Sơn, Huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty TNHH Vận Tải Xây Dựng Và Thương Mại Khánh Hưng

Mã số thuế: 2802429492

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 08-12-2016

Địa chỉ: Khu 6, Thị Trấn Quan Sơn, Huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hoá


Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo

Mã số thuế: 2802407001

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 02-06-2016

Địa chỉ: Bản Na Mèo - Xã Na Mèo - Huyện Quan Sơn - Thanh Hoá