Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp Huyện Đông Sơn - Thanh Hoá


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp, Công ty tại "Huyện Đông Sơn - Thanh Hoá"


Công Ty TNHH Xây Dựng H2 Trường An

Mã số thuế: 2802867538

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 14-08-2020

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Đông Minh, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

  • Bảo mật thông tin

Công Ty TNHH Xd Và Tm Nhiệt An

Mã số thuế: 2802867584

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 14-08-2020

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Hoàng Toàn, thôn Tân Chính, Xã Đông Nam, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

  • Bảo mật thông tin

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Thiết Kế Xây Dựng An Phú

Mã số thuế: 2802848599

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 26-05-2020

Địa chỉ: Thôn Tân Đại, Xã Đông Hòa, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

  • Bảo mật thông tin

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Đông Sơn

Mã số thuế: 2802843022

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 06-05-2020

Địa chỉ: Thôn Yên Cẩm, Xã Đông Yên, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty TNHH Minh Sơn Thanh

Mã số thuế: 2802832905

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 02-03-2020

Địa chỉ: Đội 3, Xã Đông Minh, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Quân Hương

Mã số thuế: 2802832221

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 25-02-2020

Địa chỉ: Đội 4, Xã Đông Minh, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Phát Triển Lam Sơn

Mã số thuế: 2802821999

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 27-12-2019

Địa chỉ: Thôn Hiền Thư, Xã Đông Hòa, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty TNHH Tmxd - Hùng Phượng

Mã số thuế: 2802811662

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 27-11-2019

Địa chỉ: Thôn Văn Ba, Xã Đông Quang, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

  • Bảo mật thông tin

Công Ty TNHH Thương Mại Phong Đạt

Mã số thuế: 2802804400

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 23-10-2019

Địa chỉ: Thôn 7, Xã Đông Thanh, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty TNHH Dvtm Cơ Khí Nông Nghiệp - Hải Nam

Mã số thuế: 2802791335

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 19-09-2019

Địa chỉ: Thôn Nhuận Thạch, Xã Đông Tiến, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty TNHH Aurora Stone

Mã số thuế: 2802790395

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 17-09-2019

Địa chỉ: Thôn Hoàng Văn, Xã Đông Phú, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty TNHH Nội Thất Lê Sơn

Mã số thuế: 2802788935

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 12-09-2019

Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, Xã Đông Thịnh, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Minh Đức

Mã số thuế: 2802778704

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 05-09-2019

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Đông Khê, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thiện Loan

Mã số thuế: 2802763708

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 24-07-2019

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Đông Khê, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty TNHH Thương Mại Cơ Khí Và Xây Dựng Liên Hoan

Mã số thuế: 2802746029

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 25-06-2019

Địa chỉ: Thôn Hòa Bình, Xã Đông Ninh, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty TNHH Du Lịch Loan Sơn Travel

Mã số thuế: 2802685601

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 22-05-2019

Địa chỉ: Phố Đại Đồng, Thị Trấn Rừng Thông, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Hưng Hương

Mã số thuế: 2802574330

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 02-11-2018

Địa chỉ: Thôn Ngọc Tích, Xã Đông Thanh, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty TNHH Đồ Gỗ Sơn Lượng

Mã số thuế: 2802574394

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 02-11-2018

Địa chỉ: Nhuận Thạch, Xã Đông Tiến, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá


Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Kinh Doanh Việt - Nhật

Mã số thuế: 0103059090-002

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 02-11-2018

Địa chỉ: Thôn Toàn Tân, Thị Trấn Rừng Thông, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

  • Bảo mật thông tin

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vận Tải Trang Dũng Th

Mã số thuế: 2802555673

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 03-08-2018

Địa chỉ: Số nhà 51 khối 4, Thị Trấn Rừng Thông, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá