Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp, Công ty tại "Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu"


UBND Xã Vĩnh Hậu

Mã số thuế: 1900177315

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 05-01-1999

Địa chỉ: ấp Vĩnh Mẫu, Vĩnh Hậu - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Trung tâm giáo dục thường xuyên VL

Mã số thuế: 1900177361

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 05-01-1999

Địa chỉ: Thị trấn B, Hoà Bình - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Quốc Vinh

Mã số thuế: 1900176791

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 05-01-1999

Địa chỉ: ấp An Khoa - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


UBND Huyện Hoà Bình

Mã số thuế: 1900177185

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 05-01-1999

Địa chỉ: ấp thị trấn A thị trấn Hoà Bình - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


UBND Xã Vĩnh Mỹ A

Mã số thuế: 1900177139

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 05-01-1999

Địa chỉ: Xã Vĩnh Mỹ A - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Hòa Bình

Mã số thuế: 1900175212

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 19-11-1998

Địa chỉ: ấp Thị trấn B, TT Hòa Bình - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Trường phổ thông trung học Lê Thị Riêng

Mã số thuế: 1900174392

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 18-11-1998

Địa chỉ: Thị trấn Hoà Bình - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Vĩnh Phước

Mã số thuế: 1900172701

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 01-10-1998

Địa chỉ: 395, Quốc Lộ 1A, ấp 15 - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Trung Tâm Viễn Thông Bạc Liêu 2

Mã số thuế: 1900134336-004

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 01-10-1998

Địa chỉ: Thị Trấn Hoà Bình - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Năm Hiển

Mã số thuế: 1900172839

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 01-10-1998

Địa chỉ: Số 323 ấp Cái Tràm B - Thị trấn Hòa Bình - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


DNTN Hưng Thành

Mã số thuế: 1900174106

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 01-10-1998

Địa chỉ: ấp 15, xã Vĩnh Mỹ B - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Sơn

Mã số thuế: 1900174071

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 01-10-1998

Địa chỉ: 139 ấp 15 - Xã Vĩnh Mỹ B - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


DNTN Kim Hồng

Mã số thuế: 1900174057

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 01-10-1998

Địa chỉ: ấp 15 xã Vĩnh Mỹ B - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


DNTN Kim Vân

Mã số thuế: 1900173751

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 01-10-1998

Địa chỉ: 268/2 xã Vĩnh Mỹ B - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Trung

Mã số thuế: 1900173984

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 01-10-1998

Địa chỉ: Số 271, ấp 15 - Xã Vĩnh Mỹ B - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Công ty nuôi trồng thuỷ sản Vĩnh Hậu - Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900131053

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 23-09-1998

Địa chỉ: ấp Vĩnh Mới xã Vĩnh Thạnh - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Trung tâm Giống nông nghiệp - Thuỷ Sản Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900129696

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 18-09-1998

Địa chỉ: Km 2195, Quốc Lộ 1A - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


CTy Cổ Phần Xuất nhập khẩu Vĩnh Lợi

Mã số thuế: 1900123221

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 18-09-1998

Địa chỉ: Quốc Lộ 1A - Thị trấn Hòa Bình - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu