Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp, Công ty tại "Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu"


Công Ty TNHH Một Thành Viên Trò Chơi Giải Trí Ben

Mã số thuế: 1900618859

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 25-02-2017

Địa chỉ: Số 483, Ấp Thị Trấn A, Thị Trấn Hòa Bình, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Hàn Việt

Mã số thuế: 1900618312

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 14-02-2017

Địa chỉ: Số 379 Quốc Lộ 1A, Ấp Thị Trấn A, Thị Trấn Hòa Bình, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Nhâm Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900618295

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 14-02-2017

Địa chỉ: Số 151, Kênh số 9, Ấp 15, Xã Vĩnh Hậu A, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Nguyễn Tri Na

Mã số thuế: 1900617301

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 30-12-2016

Địa chỉ: Số 39, Ấp Vĩnh Mới, Xã Vĩnh Thịnh, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Chí Hùng Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900616474

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 19-12-2016

Địa chỉ: Số 108, Ấp Thị Trấn B, Thị Trấn Hòa Bình, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Md

Mã số thuế: 1900615463

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 29-11-2016

Địa chỉ: Số 06, ấp An Khoa, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Giống Thủy Sản Đại Dương Xanh Ninh Thuận Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900615061

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 15-11-2016

Địa chỉ: ấp 12 - Xã Vĩnh Hậu A - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Vina Thảo Anh

Mã số thuế: 1900614935

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 10-11-2016

Địa chỉ: ấp Láng Giài A - Thị trấn Hòa Bình - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Và Đầu Tư Xây Dựng Nguyễn Khang

Mã số thuế: 1900613963

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 13-10-2016

Địa chỉ: ấp 15 - Xã Vĩnh Hậu A - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Chi Nhánh Hòa Bình - Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Sản Duy Huỳnh

Mã số thuế: 1900612222-001

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 13-09-2016

Địa chỉ: Ấp Thị Trấn A, Thị trấn Hòa Bình, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu


CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN Võ PHươNG TOàN

Mã số thuế: 1900613032

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 06-09-2016

Địa chỉ: ấp Thị Trấn A - Thị trấn Hòa Bình - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Tư VấN THIếT Kế XâY DựNG QUAN Vũ

Mã số thuế: 1900613071

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 06-09-2016

Địa chỉ: ấp Láng Giài - Thị trấn Hòa Bình - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ THươNG MạI XâY DựNG TRí THứC

Mã số thuế: 1900612790

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 24-08-2016

Địa chỉ: ấp Vĩnh Lạc - Xã Vĩnh Thịnh - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu

  • Bảo mật thông tin

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI ĐầU Tư DầU KHí NAM SôNG HậU TạI BạC LIêU 1

Mã số thuế: 6300177249-025

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 18-08-2016

Địa chỉ: ấp Thị Trấn A - Thị trấn Hòa Bình - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu

  • Bảo mật thông tin

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRầN NGUYễN BạC LIêU

Mã số thuế: 1900612656

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 16-08-2016

Địa chỉ: ấp 17 - Xã Vĩnh Bình - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu

  • Bảo mật thông tin

DOANH NGHIệP Tư NHâN VàNG BạC NGọC HâN PHáT

Mã số thuế: 1900612462

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 09-08-2016

Địa chỉ: Số 341, ấp 15 - Xã Vĩnh Mỹ B - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu

  • Bảo mật thông tin

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HồNG PHáT BạC LIêU

Mã số thuế: 1900612078

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 22-07-2016

Địa chỉ: ấp Chùa Phật - Thị trấn Hòa Bình - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu

  • Bảo mật thông tin

CôNG TY TNHH CôNG NGHệ ADN - VăN PHòNG ĐạI DIệN TạI BạC LIêU

Mã số thuế: 0312118511-003

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 22-07-2016

Địa chỉ: Số 443, Quốc Lộ 1A, ấp 14 - Xã Vĩnh Mỹ B - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu

  • Bảo mật thông tin

DOANH NGHIệP Tư NHâN THủY SảN Lê MINH TRườNG

Mã số thuế: 1900612060

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 22-07-2016

Địa chỉ: ấp 14 - Xã Vĩnh Mỹ B - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu

  • Bảo mật thông tin

Chi Nhánh 10 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Lê Hoàng Duy

Mã số thuế: 1900607800-010

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 21-07-2016

Địa chỉ: Số 176, ấp An Nghiệp - Xã Vĩnh Mỹ B - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu

  • Bảo mật thông tin