Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp, Công ty tại "Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu"


Chi Nhánh 7- Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Khánh Anh

Mã số thuế: 1900597214-010

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 04-09-2015

Địa chỉ: 47 ấp Vĩnh Tiến - Xã Vĩnh Mỹ A - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Chi Nhánh 8 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Khánh Anh

Mã số thuế: 1900597214-007

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 04-09-2015

Địa chỉ: 276 ấp 15A - Xã Vĩnh Hậu A - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Thanh Tuấn

Mã số thuế: 1900598867

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 26-08-2015

Địa chỉ: ấp Bình Minh - Xã Vĩnh Mỹ B - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Bưu Điện Huyện Hoà Bình - Bưu Điện Tỉnh Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900346965-006

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 05-08-2015

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, ấp Thị trấn A - Thị trấn Hòa Bình - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Hợp Tác Xã Vận Tải Sao Mai

Mã số thuế: 1900598169

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31-07-2015

Địa chỉ: Số 150, ấp Láng Giài - Thị trấn Hòa Bình - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Hợp Tác Xã Vận Tải Sao Mai

Mã số thuế: 1900598151

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31-07-2015

Địa chỉ: Số 150, ấp Láng Giài - Thị trấn Hòa Bình - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Chi Nhánh 3 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Khánh Anh

Mã số thuế: 1900597214-004

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 29-07-2015

Địa chỉ: Số 115, ấp Vĩnh Mới - Xã Vĩnh Thịnh - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Chi Nhánh 5 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Khánh Anh

Mã số thuế: 1900597214-003

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 29-07-2015

Địa chỉ: Số 92, ấp Toàn Thắng - Xã Vĩnh Hậu - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Chi Nhánh 11 Doanh Nghiệp Tư Nhân Giải Trí Thanh Toàn

Mã số thuế: 1900592914-011

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 28-07-2015

Địa chỉ: Số 480, ấp Kế Phòng - Thị trấn Hòa Bình - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Chi Nhánh 1 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Khánh Anh

Mã số thuế: 1900597214-002

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 23-07-2015

Địa chỉ: Số 222, ấp 21 - Xã Minh Diệu - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Kinh Doanh Bất Động Sản Anh Nhật

Mã số thuế: 1900597870

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 23-07-2015

Địa chỉ: ấp Thị Trấn A - Thị trấn Hòa Bình - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Chi Nhánh 12 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Quốc Thống

Mã số thuế: 1900595048-012

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 16-07-2015

Địa chỉ: Số 131, ấp Hổ Bối II - Xã Minh Diệu - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Chi Nhánh 5 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Võ Tuấn Liêm

Mã số thuế: 1900585498-005

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 08-07-2015

Địa chỉ: Số 18, ấp Vĩnh Hiệp - Xã Vĩnh Mỹ A - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Dũng Kiều

Mã số thuế: 1900597246

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 06-07-2015

Địa chỉ: ấp Láng Giài - Thị trấn Hòa Bình - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Khánh Anh

Mã số thuế: 1900597214

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 06-07-2015

Địa chỉ: Số 149, ấp Vĩnh Tiến - Xã Vĩnh Mỹ A - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Chi Nhánh 9 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Quốc Thống

Mã số thuế: 1900595048-009

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 15-06-2015

Địa chỉ: ấp Vĩnh Tiến - Xã Vĩnh Mỹ A - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Chi Nhánh 7 Doanh Nghiệp Tư Nhân Giải Trí Thanh Toàn

Mã số thuế: 1900592914-007

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 05-06-2015

Địa chỉ: Số 146, ấp 17 - Xã Vĩnh Bình - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hải Sản Sống Nguyễn Gia

Mã số thuế: 1900596404

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 03-06-2015

Địa chỉ: Số 62, ấp 15A - Xã Vĩnh Mỹ A - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Chi Nhánh 5 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Quốc Thống

Mã số thuế: 1900595048-005

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 29-05-2015

Địa chỉ: Số 28, ấp Vĩnh Mẫu - Xã Vĩnh Hậu - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Ngọc Bích

Mã số thuế: 1900596348

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 29-05-2015

Địa chỉ: Số 46A, ấp 19 - Xã Vĩnh Bình - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu