Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp, Công ty tại "Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu"


Chi Nhánh 5 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Thanh Tuyền

Mã số thuế: 1900593474-005

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 21-05-2015

Địa chỉ: Số 197, ấp Bình Minh - Xã Vĩnh Mỹ B - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Trang Duy

Mã số thuế: 1900595859

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 13-05-2015

Địa chỉ: ấp Láng Giài A - Thị trấn Hòa Bình - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Trò Chơi Giải Trí Vũ Huy

Mã số thuế: 1900595827

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 11-05-2015

Địa chỉ: E01-02, Trung tâm Thương mại Hòa Bình, ấp Thị Trấn A - Thị trấn Hòa Bình - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Phòng Dân Tộc Huyện Hòa Bình

Mã số thuế: 1900595739

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 07-05-2015

Địa chỉ: ấp Thị Trấn A - Thị trấn Hòa Bình - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Công Ty TNHH Vận Tải Thiện Tâm Hòa Bình

Mã số thuế: 1900595707

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 07-05-2015

Địa chỉ: ấp An Khoa - Xã Vĩnh Mỹ B - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Chi Nhánh 2 Doanh Nghiệp Tư Nhân Giải Trí Thanh Toàn

Mã số thuế: 1900592914-003

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 27-04-2015

Địa chỉ: Số 25B, ấp Thạnh Hưng II - Xã Vĩnh Bình - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Chi Nhánh 3 Doanh Nghiệp Tư Nhân Giải Trí Thanh Toàn

Mã số thuế: 1900592914-002

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 27-04-2015

Địa chỉ: Số 39, ấp An Khoa - Xã Vĩnh Mỹ B - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Chi Nhánh 1 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Lê Vũ Nam

Mã số thuế: 1900595256-002

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 27-04-2015

Địa chỉ: Số 244, ấp Vĩnh Hội - Xã Vĩnh Mỹ A - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Thiết Bị Điện Như Thịnh

Mã số thuế: 1900595538

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 25-04-2015

Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, ấp Thị Trấn A - Thị trấn Hòa Bình - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Chi Nhánh 1 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Quốc Thống

Mã số thuế: 1900595048-001

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 22-04-2015

Địa chỉ: Số 126, ấp Ninh Lợi - Xã Vĩnh Bình - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Chi Nhánh 9 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Đồng Thủ

Mã số thuế: 1900593403-013

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 15-04-2015

Địa chỉ: Số 254, ấp Vĩnh Hội - Xã Vĩnh Mỹ A - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Chi Nhánh 1 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Xuân Mai

Mã số thuế: 1900595055-001

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 15-04-2015

Địa chỉ: Số 109, ấp 16 - Xã Vĩnh Hậu A - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Chi Nhánh 15 Doanh Nghiệp Tư Nhân Giải Trí Trương Tuấn Nghĩa

Mã số thuế: 1900583236-015

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 13-04-2015

Địa chỉ: Số 65, ấp 12 - Xã Vĩnh Hậu A - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Quốc Thống

Mã số thuế: 1900595048

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 07-04-2015

Địa chỉ: Số 94, ấp 18 - Xã Vĩnh Bình - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Và Xây Dựng Nhật Minh Hà

Mã số thuế: 1900594767

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31-03-2015

Địa chỉ: Số 328 Khu 4, ấp Thị Trấn B - Thị trấn Hòa Bình - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Giải Trí Thanh Liệt

Mã số thuế: 1900594157

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 19-03-2015

Địa chỉ: Số 28, ấp Vĩnh Mẫu - Xã Vĩnh Hậu - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Chi Nhánh 12 Doanh Nghiệp Tư Nhân Giải Trí Trương Tuấn Nghĩa

Mã số thuế: 1900583236-013

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 13-03-2015

Địa chỉ: Số 341, ấp 15 - Xã Vĩnh Mỹ B - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Chi Nhánh 13 Doanh Nghiệp Tư Nhân Giải Trí Trương Tuấn Nghĩa

Mã số thuế: 1900583236-012

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 13-03-2015

Địa chỉ: Số 76, ấp 16 - Xã Vĩnh Hậu A - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Chi Nhánh 8 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Đồng Thủ

Mã số thuế: 1900593403-001

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 05-03-2015

Địa chỉ: Số 07, ấp Huy Hết - Xã Vĩnh Mỹ A - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Hùng Cường Khanh

Mã số thuế: 1900593724

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 04-03-2015

Địa chỉ: ấp 18 - Xã Vĩnh Bình - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu