Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp, Công ty tại "Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu"


UBND Xã Hưng Hội

Mã số thuế: 1900177178

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 05-01-1999

Địa chỉ: Hưng Hội - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


UBND Xã Châu Thới

Mã số thuế: 1900177266

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 05-01-1999

Địa chỉ: ấp giòng Bướm A, Xã Châu Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


UBND Xã Châu Hưng

Mã số thuế: 1900177153

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 05-01-1999

Địa chỉ: Xã Châu Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Phòng Công Thương huyện Vĩnh Lợi

Mã số thuế: 1900177322

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 05-01-1999

Địa chỉ: ấp Nhà Việc, xã Châu Thới - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Phòng Tài Chính -Kế Hoạch Vĩnh Lợi

Mã số thuế: 1900177347

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 05-01-1999

Địa chỉ: Xã Châu Thới - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Công Ty Cổ Phần Muối Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900176382

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 25-12-1998

Địa chỉ: Số 108 Quốc lộ 1A - Xã Long Thạnh - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Xí nghiệp muối iốt 23 Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900176382-001

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 25-12-1998

Địa chỉ: Long Thạnh - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Trường phổ thông trung học Lê Văn Đẩu

Mã số thuế: 1900174515

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 19-11-1998

Địa chỉ: Xã Châu Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Huyện Hoà Bình

Mã số thuế: 1900133501-001

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 03-10-1998

Địa chỉ: Thị Trấn A, Thị Trấn Hoà Bình - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Bưu cục Cái Cùng

Mã số thuế: 1900134336-015

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 01-10-1998

Địa chỉ: Xã Vĩnh Thịnh - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Bưu cục Bàu Sàn

Mã số thuế: 1900134336-014

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 01-10-1998

Địa chỉ: Xã Vĩnh Mỹ - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Bưu cục Cầu Sập

Mã số thuế: 1900134336-012

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 01-10-1998

Địa chỉ: Xã Long Thạnh - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


DNTN Kiên Cường

Mã số thuế: 1900173871

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 01-10-1998

Địa chỉ: 91 ấp Phước Thạnh Xã Long Thạnh - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


DNTN Tài Hưng I

Mã số thuế: 1900173462

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 01-10-1998

Địa chỉ: SN 93 ấp Năm Căn, xã Hưng Thành - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Bưu cục Gia Hội

Mã số thuế: 1900134336-018

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 01-10-1998

Địa chỉ: Xã Hưng Thành - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Bưu cục Vĩnh Hưng

Mã số thuế: 1900134336-013

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 01-10-1998

Địa chỉ: Xã vĩnh Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Bưu cục Vĩnh Hậu

Mã số thuế: 1900134336-016

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 01-10-1998

Địa chỉ: Xã Vĩnh Hậu - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Tài Lợi

Mã số thuế: 1900173102

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 01-10-1998

Địa chỉ: ấp Xẻo Chích - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


CÔNG TY TNHH VINH PHáT

Mã số thuế: 1900174096

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 01-10-1998

Địa chỉ: ấp Cái Tràm B TT Hoà Bình - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Bưu cục Châu Hưng

Mã số thuế: 1900134336-010

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 01-10-1998

Địa chỉ: Xã Châu Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu