Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp, Công ty tại "Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu"


Công Ty TNHH Một Thành Viên Lúa Giống Đông Xuân

Mã số thuế: 1900623506

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 07-04-2017

Địa chỉ: Số 113, Ấp Bắc Hưng, Xã Vĩnh Hưng A, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Tuyết Mai Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900619186

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 03-03-2017

Địa chỉ: Ấp Cù Lao, Xã Hưng Hội, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Thuận Mùa

Mã số thuế: 1900618880

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 25-02-2017

Địa chỉ: Ấp Phước Thạnh 2, Xã Long Thạnh, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiết Kế Và Xây Dựng Ngân Hồ

Mã số thuế: 1900618520

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 21-02-2017

Địa chỉ: Số 186, Ấp Phước Thạnh 1, Xã Long Thạnh, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Kiến Thành Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900618640

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 21-02-2017

Địa chỉ: Số 443, Ấp Tân Tạo, Thị Trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Thời Trang Anh Vũ

Mã số thuế: 1900618506

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 21-02-2017

Địa chỉ: Số 67, Ấp Nhà Thờ, Thị Trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đầu Tư Xây Dựng Nguyễn Trường Giang

Mã số thuế: 1900618489

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 20-02-2017

Địa chỉ: Số 106, Ấp Bắc Hưng, Xã Vĩnh Hưng A, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Quyết Thắng Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900618400

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 16-02-2017

Địa chỉ: Số 104, Ấp Xẻo Chích, Thị Trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Minh Thành

Mã số thuế: 1900618383

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 15-02-2017

Địa chỉ: Ngã ba Châu Thới, Ấp Xẻo Chích, Thị Trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Vật Liệu Xây Dựng Ngọc Yến

Mã số thuế: 1900617541

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 05-01-2017

Địa chỉ: Ấp Cái Dầy, Thị Trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty TNHH Thực Phẩm Hoài Lâm

Mã số thuế: 1900617421

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 03-01-2017

Địa chỉ: Số 225, Ấp Xẻo Chích, Thị Trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Minh Thành Chính Danh

Mã số thuế: 1900617157

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 27-12-2016

Địa chỉ: Ấp Tân Tạo, Thị Trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Phòng Cháy Chữa Cháy Phúc Long

Mã số thuế: 1900616467

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 19-12-2016

Địa chỉ: B12, Đường số 2, Ấp Xẻo Chích, Thị Trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Và Xây Dựng Trường Nguyên

Mã số thuế: 1900614903

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 10-11-2016

Địa chỉ: ấp Phước Thạnh 1 - Xã Long Thạnh - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Giải Trí Quốc Cường

Mã số thuế: 1900614854

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 09-11-2016

Địa chỉ: Số 189, ấp Trung Hưng - Xã Vĩnh Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Minh Anh Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900614773

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 07-11-2016

Địa chỉ: Số 72, ấp Xẻo Chích - Thị trấn Châu Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thủy Sản Phú Khang Thịnh

Mã số thuế: 1900613353

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 16-09-2016

Địa chỉ: Số 126, ấp Cái Dầy - Thị trấn Châu Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

  • Bảo mật thông tin

CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN Và ĐầU Tư TAT

Mã số thuế: 1900612913

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 30-08-2016

Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, ấp Cái Dày - Thị trấn Châu Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN NướC GIảI KHáT SONG NGọC

Mã số thuế: 1900612832

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 27-08-2016

Địa chỉ: ấp Tân Tạo - Thị trấn Châu Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Thắng Lợi

Mã số thuế: 1900612381

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 04-08-2016

Địa chỉ: ấp Giồng Bướm A - Xã Châu Thới - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

  • Bảo mật thông tin