Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp, Công ty tại "Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu"


Chi Nhánh 6 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Quốc Thống

Mã số thuế: 1900595048-007

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 29-05-2015

Địa chỉ: Số 13, ấp Gia Hội - Xã Hưng Thành - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Chi Nhánh 8 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Quốc Thống

Mã số thuế: 1900595048-006

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 29-05-2015

Địa chỉ: Số 115, ấp Thạnh Hưng II - Xã Vĩnh Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Chi Nhánh 1 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Hoài Nam

Mã số thuế: 1900583620-007

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 25-05-2015

Địa chỉ: Số 53, ấp Phước Thạnh 2 - Xã Long Thạnh - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Công Ty TNHH Le Loi - Chi Nhánh Bạc Liêu

Mã số thuế: 2200677314-002

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 14-05-2015

Địa chỉ: ấp Phước Thạnh - Xã Long Thạnh - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Chi Nhánh 3 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Quốc Thống

Mã số thuế: 1900595048-003

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 07-05-2015

Địa chỉ: Số 151, ấp Năm Căn - Xã Hưng Thành - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Chi Nhánh 2 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Quốc Thống

Mã số thuế: 1900595048-002

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 07-05-2015

Địa chỉ: ấp Tam Hưng - Xã Vĩnh Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Chi Nhánh 4 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Quốc Thống

Mã số thuế: 1900595048-004

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 07-05-2015

Địa chỉ: Số 18, ấp Trung Hưng IB - Xã Vĩnh Hưng A - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đầu Tư Xây Dựng Nhật Trang

Mã số thuế: 1900593837

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 10-03-2015

Địa chỉ: Số 244, ấp Phước Thạnh 1 - Xã Long Thạnh - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Giải Trí Lý Minh Nhân

Mã số thuế: 1900593467

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 11-02-2015

Địa chỉ: Số 195, ấp Tân Tạo - Thị trấn Châu Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Giải Trí Nguyên Thịnh

Mã số thuế: 1900593315

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 09-02-2015

Địa chỉ: Số 60, ấp Thông Lưu B - Xã Châu Hưng A - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Công Ty TNHH Thủy Lợi Hồng Linh

Mã số thuế: 1900593266

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 06-02-2015

Địa chỉ: Số 155, ấp Bà Chăng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Và Trang Trí Nội Thất Vỹ Thức

Mã số thuế: 1900593227

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 06-02-2015

Địa chỉ: Đường Quốc Lộ 1A, ấp Tân Tạo - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Chi Nhánh 5 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Hoài Nam

Mã số thuế: 1900583620-004

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 03-02-2015

Địa chỉ: Số 91, ấp Cái Tràm A2 - Xã Long Thạnh - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Chi Nhánh 10 Doanh Nghiệp Tư Nhân Giải Trí Trương Tuấn Nghĩa

Mã số thuế: 1900583236-010

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 02-02-2015

Địa chỉ: Số 273, ấp Xẻo Nhào - Xã Hưng Thành - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Và Trang Trí Nội Thất Thức Vỹ

Mã số thuế: 1900592819

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 27-01-2015

Địa chỉ: Đường Quốc Lộ 1A, ấp Tân Tạo - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Nguyễn Thành Lập

Mã số thuế: 1900592093

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 23-01-2015

Địa chỉ: ấp Thạnh Hưng II - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Chi Nhánh 1 Doanh Nghiệp Tư Nhân Vũ Thi

Mã số thuế: 1900578081-002

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 19-01-2015

Địa chỉ: ấp Tam Hưng - Xã Vĩnh Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Nguyễn Thị Thảo

Mã số thuế: 1900591540

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 19-01-2015

Địa chỉ: ấp Trung Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Nguyễn Văn Khải

Mã số thuế: 1900590995

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 09-01-2015

Địa chỉ: ấp Thạnh Hưng 2 - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Chi Nhánh 2 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Hoài Nam

Mã số thuế: 1900583620-002

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 07-01-2015

Địa chỉ: Số 241, ấp Phước Thạnh I - Xã Long Thạnh - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu