Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp, Công ty tại "Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi"


Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Sotaco

Mã số thuế: 4300855282

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 07-07-2020

Địa chỉ: Thôn Hà Liên, Xã Sơn Màu, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

  • Bảo mật thông tin

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Lâm Sản Dược Liệu Sơn Tây

Mã số thuế: 4300850414

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 04-03-2020

Địa chỉ: Thôn Bãi Màu, Xã Sơn Tân, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thiện Đạt

Mã số thuế: 4300817505

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 17-05-2018

Địa chỉ: Khu dân cư Đồng Bà Cầu, thôn Huy Măng, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Hoa Lan

Mã số thuế: 4300814261

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 19-03-2018

Địa chỉ: Thôn Kim Sa, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi


Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Thượng Sơn Tây

Mã số thuế: 4300794505

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 16-02-2017

Địa chỉ: Thôn Huy Măng, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi


DOANH NGHIệP Tư NHâN XâY DựNG Và THươNG MạI THUậN THịNH PHáT

Mã số thuế: 4300785123

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 25-08-2016

Địa chỉ: Thôn Bãi Màu - Xã Sơn Tân - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi

  • Bảo mật thông tin

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG - THươNG MạI TâN TạO TIếN

Mã số thuế: 4300785035

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 25-08-2016

Địa chỉ: Thôn Huy Măng - Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi

  • Bảo mật thông tin

Trường Mầm non Hương Cau

Mã số thuế: 4300778158

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 21-04-2016

Địa chỉ: Tang Via - Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi


Trường THCS Sơn Tân

Mã số thuế: 4300776425

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 31-03-2016

Địa chỉ: Ra Nhua - Xã Sơn Tân - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi


Trường Trung học Sơn Tinh

Mã số thuế: 4300776400

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 31-03-2016

Địa chỉ: Xà Ruông - Xã Sơn Tinh - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi


Trường Mầm non Đăk Đrink

Mã số thuế: 4300776295

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 30-03-2016

Địa chỉ: Sơn Dung - Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi


Công Ty TNHH Nhất Hưng Sơn Tây

Mã số thuế: 4300776016

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 23-03-2016

Địa chỉ: Thôn Bãi Màu - Xã Sơn Tân - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Trọng Hiếu

Mã số thuế: 4300775012

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 10-03-2016

Địa chỉ: Thôn Tan Via - Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi

  • Bảo mật thông tin

Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Sơn Liên

Mã số thuế: 4300766032

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 27-10-2015

Địa chỉ: Sơn Liên - Xã Sơn Liên - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi


Trường Mầm non Sông Rin

Mã số thuế: 4300766096

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 27-10-2015

Địa chỉ: Sơn Liên - Xã Sơn Liên - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi


Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Sơn Bua

Mã số thuế: 4300765430

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 14-10-2015

Địa chỉ: Mang He - Xã Sơn Bua - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi


Trường Tiểu học Sơn Dung

Mã số thuế: 4300765374

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 13-10-2015

Địa chỉ: Huy Măng - Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi


Trường Mầm Non Hoa Pơ-Niêng

Mã số thuế: 4300764807

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 29-09-2015

Địa chỉ: Huy Ra Long - Xã Sơn Mùa - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi


Trường Mầm non Tu K Pan

Mã số thuế: 4300764483

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 23-09-2015

Địa chỉ: Sơn Bua - Xã Sơn Bua - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi


Trường Mầm Non Đăk Ra Pân xã Sơn Long

Mã số thuế: 4300764211

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 21-09-2015

Địa chỉ: Sơn Long - Xã Sơn Long - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi


EnglishVietnamese