Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp Huyện Quan Hoá - Thanh Hoá


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp, Công ty tại "Huyện Quan Hoá - Thanh Hoá"


Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xuân Lâm

Mã số thuế: 2802781841

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 09-09-2019

Địa chỉ: Bản Chăm, Cụm công nghiệp Xuân Phú, Xã Xuân Phú, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty TNHH Tmdv Đức Thành Phát

Mã số thuế: 2802671461

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 13-05-2019

Địa chỉ: Khu I, Thị Trấn Quan Hóa, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty TNHH Một Thành Viên Nga Thường

Mã số thuế: 2802522942

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 16-01-2018

Địa chỉ: Khu phố Hồi Xuân, Xã Hồi Xuân, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Trường Thành

Mã số thuế: 2802520293

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 05-01-2018

Địa chỉ: Bản Chiềng, Xã Nam Động, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty TNHH Sản Xuấtthương Mại Dịch Vụ Nông Lâm Sản Hường Thái

Mã số thuế: 2802500064

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 24-11-2017

Địa chỉ: Bản Sại, Xã Phú Lệ, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty TNHH Tm Và Dv Dũng Nhung

Mã số thuế: 2802500233

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 24-11-2017

Địa chỉ: Khu 5, Thị Trấn Quan Hóa, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty TNHH Dvtm Hoàng Đạt

Mã số thuế: 2802492952

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 09-11-2017

Địa chỉ: Bản Khằm, Xã Hồi Xuân, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty TNHH Thương Mại Và Dich Vụ Thành Tích

Mã số thuế: 2802484253

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 29-09-2017

Địa chỉ: Bản Khằm, Xã Hồi Xuân, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty TNHH Dvtm Thoa Thạo

Mã số thuế: 2802484292

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 29-09-2017

Địa chỉ: Khu 5, Thị Trấn Quan Hóa, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty TNHH Tm Dv Vật Tư Nông Lâm Nghiệp Trường Giang

Mã số thuế: 2802477087

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 07-08-2017

Địa chỉ: Bản Khằm, Xã Hồi Xuân, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty TNHH Tm Và Dv Thắng Sơn

Mã số thuế: 2802477094

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 07-08-2017

Địa chỉ: Khu 4, Thị Trấn Quan Hóa, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty TNHH Tư Vấn Và Hỗ Trợ Tài Chính An Phát

Mã số thuế: 2802447903

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 10-03-2017

Địa chỉ: Tiểu khu 5, Thị Trấn Quan Hóa, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Dịch Vụ Và Vận Tải Hoàng Hồng

Mã số thuế: 2802446321

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 01-03-2017

Địa chỉ: Bản Khằm, Xã Hồi Xuân, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty TNHH Đầu Tư & Phát Triển Hạnh Nguyễn

Mã số thuế: 2802426910

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 23-11-2016

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Bản Chăm - Xã Xuân Phú - Huyện Quan Hoá - Thanh Hoá


Công Ty TNHH Tm - Dv Hùng Cường

Mã số thuế: 2802423532

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 17-10-2016

Địa chỉ: Khu 5 - Thị trấn Quan Hóa - Huyện Quan Hoá - Thanh Hoá


CôNG TY TNHH MTV TáM HồNG

Mã số thuế: 2802418331

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 01-09-2016

Địa chỉ: Nhà ông Đỗ Mạnh Tám, khu phố 1 - Thị trấn Quan Hóa - Huyện Quan Hoá - Thanh Hoá


Trạm khuyến nông - khuyến lâm Quan Hóa

Mã số thuế: 2802399600

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 12-04-2016

Địa chỉ: Khu 2 - Thị trấn Quan Hóa - Huyện Quan Hoá - Thanh Hoá


Công Ty Cổ Phần Quang Trung 36

Mã số thuế: 2802363594

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 31-12-2015

Địa chỉ: Nhà nghỉ Quang Trung, thôn Pạo - Xã Trung Sơn - Huyện Quan Hoá - Thanh Hoá


Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Việt Phương Đông

Mã số thuế: 2802315135

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 01-12-2015

Địa chỉ: Phố Hồi Xuân - Xã Hồi Xuân - Huyện Quan Hoá - Thanh Hoá


Đội thuế LXTT-CCT huyện Quan Hóa

Mã số thuế: 2802300788

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 08-08-2015

Địa chỉ: Chi cục Thuế - Huyện Quan Hoá - Thanh Hoá