Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp, Công ty tại "Tỉnh Ninh Thuận - Ninh Thuận"


Diageo Singapore Supply Pte

Mã số thuế: 4500279660-026

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 12-05-2011

Địa chỉ: Phường Bảo An - Tỉnh Ninh Thuận - Ninh Thuận

  • Bảo mật thông tin

Diageo Uzletviteli Szolgaltatasok Kft

Mã số thuế: 4500279660-027

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 12-05-2011

Địa chỉ: Phường Bảo An - Tỉnh Ninh Thuận - Ninh Thuận

  • Bảo mật thông tin

VK Asia Pacific Limited

Mã số thuế: 4500401550-008

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 30-11-2010

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Hy - Tỉnh Ninh Thuận - Ninh Thuận

  • Bảo mật thông tin

Air Tree Ozone Technology Co., Ltd

Mã số thuế: 4500283106-004

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 29-04-2009

Địa chỉ: Khu sản xuất và kiểm định giống thuỷ sản tập trung xả An Hải - Tỉnh Ninh Thuận - Ninh Thuận

  • Bảo mật thông tin

Shrimp Imporovement Systems Pte Ltd

Mã số thuế: 4500283106-003

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 29-04-2009

Địa chỉ: Khu sản xuất và kiểm định giống thuỷ sản tập trung xả An Hải - Tỉnh Ninh Thuận - Ninh Thuận

  • Bảo mật thông tin

SP Global Consultants Services Limited

Mã số thuế: 4500290431-003

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 12-02-2009

Địa chỉ: Số 6 - Lê Quý Đôn, Phước Mỹ - Tỉnh Ninh Thuận - Ninh Thuận

  • Bảo mật thông tin

Công ty Rierton Logistics PTE LTD

Mã số thuế: 4500290576-001

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 13-11-2008

Địa chỉ: Số 28 - Cộng Hòa, Phường 4 - Tỉnh Ninh Thuận - Ninh Thuận

  • Bảo mật thông tin

Công ty cổ phần năng lượng xanh (nộp hộ thuế nhà thầu)

Mã số thuế: 4500290431

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 11-11-2008

Địa chỉ: Số 6 - Lê Quý Đôn, Phước Mỹ - Tỉnh Ninh Thuận - Ninh Thuận


Wimberly Allison Tong & Goo, Inc

Mã số thuế: 4500250407-002

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 30-05-2008

Địa chỉ: 61 Nguyễn Văn Trỗi - Tỉnh Ninh Thuận - Ninh Thuận

  • Bảo mật thông tin

Bó Lè Associates, Ltd.

Mã số thuế: 4500279660-001

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 24-12-2007

Địa chỉ: Phường Bảo An - Tỉnh Ninh Thuận - Ninh Thuận

  • Bảo mật thông tin

Chi nhánh công ty TNHH Quảng Thái tại Phan Rang

Mã số thuế: 5800324651-005

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 10-04-2007

Địa chỉ: Số 315 Ngô Gia Tự - phường Tấn Tài - Tỉnh Ninh Thuận - Ninh Thuận


Trung tâm Đa khoa

Mã số thuế: 4500270996

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 21-03-2007

Địa chỉ: 92 - Quang Trung - Tỉnh Ninh Thuận - Ninh Thuận


Trung tâm tin học Mỹ Hà

Mã số thuế: 4500237886

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 26-07-2004

Địa chỉ: Số 203 - Đường 21/8 - Tỉnh Ninh Thuận - Ninh Thuận


Đại lý Bảo Hiểm Ninh Thuận

Mã số thuế: 4500223114

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 16-04-2004

Địa chỉ: 136-Đường 21/8 Phước Mỹ - Tỉnh Ninh Thuận - Ninh Thuận


Doanh Nghiệp Thương mại & Dịch Vụ Giai Điệu

Mã số thuế: 4500232341

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 19-09-2003

Địa chỉ: Đường 16/4 - Mỹ Hải - Tỉnh Ninh Thuận - Ninh Thuận


Nhà sách Ninh Thuận

Mã số thuế: 4500226122-005

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 28-03-2003

Địa chỉ: 461 - Thống nhất - Tỉnh Ninh Thuận - Ninh Thuận


Cửa hàng sách tự chọn

Mã số thuế: 4500226122-004

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 28-03-2003

Địa chỉ: 450 A - Thống nhất - Tỉnh Ninh Thuận - Ninh Thuận


Cửa hàng ảnh màu Kodak - Konica

Mã số thuế: 4500226122-003

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 28-03-2003

Địa chỉ: 450 A - Thống nhất - Tỉnh Ninh Thuận - Ninh Thuận


Nhà sách số 2

Mã số thuế: 4500226122-001

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 28-03-2003

Địa chỉ: 647 - Thống nhất - Tỉnh Ninh Thuận - Ninh Thuận


Nhà sách số 3

Mã số thuế: 4500226122-002

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 28-03-2003

Địa chỉ: 11 - Nguyễn Du - Tỉnh Ninh Thuận - Ninh Thuận