Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp Tỉnh Ninh Thuận - Ninh Thuận


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp, Công ty tại "Tỉnh Ninh Thuận - Ninh Thuận"


Chi Nhánh CTy Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Khoáng Sản Sài Gòn

Mã số thuế: 0302215516-001

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 30-10-2002

Địa chỉ: A3 Đường Hồ Xuân Hương-Thanh Sơn - Tỉnh Ninh Thuận - Ninh Thuận


Trung tâm giáo dục Thường Xuyên

Mã số thuế: 4500222424

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 24-06-2002

Địa chỉ: 26-Đường 16/4 - Tỉnh Ninh Thuận - Ninh Thuận


Viện Nghiên cứu & phát triển cây bông

Mã số thuế: 0301225328-007

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 01-03-2002

Địa chỉ: Thôn Nha Hố - Nhơn Sơn - Tỉnh Ninh Thuận - Ninh Thuận


Xí nghiệp chế biến Thủy sản xuất khẩu Phan Rang

Mã số thuế: 4500140436-001

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 01-10-1998

Địa chỉ: 26 - Ngô Gia Tự - Phường Thanh Sơn - Tỉnh Ninh Thuận - Ninh Thuận