Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp, Công ty tại "Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang"


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Gia Huy Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000872899

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 18-01-2020

Địa chỉ: Thôn Bản Kè B, Xã Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

  • Bảo mật thông tin

Công Ty TNHH Một Thành Viên Liên Khu

Mã số thuế: 5000849723

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 27-04-2018

Địa chỉ: Thôn Phiêng Luông, Xã Bình An, Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang


Công Ty TNHH Du Lịch Non Nước Lâm Bình

Mã số thuế: 5000849667

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 21-04-2018

Địa chỉ: Thôn Nà Khà, Xã Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ivy Nguyễn

Mã số thuế: 5000848913

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 27-03-2018

Địa chỉ: Thôn Nặm Đíp, Xã Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang


Công Ty TNHH Xây Dựng An Long Quân

Mã số thuế: 5000848159

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 06-02-2018

Địa chỉ: Thôn Nà Khà, Xã Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Quang Việt

Mã số thuế: 5000847885

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 17-01-2018

Địa chỉ: Thôn Bản Chợ, Xã Thượng Lâm, Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Nông Nghiệp Mai Tuyết

Mã số thuế: 5000830514

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 01-12-2016

Địa chỉ: Thôn Bản Chợ, Xã Thượng Lâm, Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang


Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Lâm Bình

Mã số thuế: 5000827261

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 23-06-2016

Địa chỉ: Bản Khiển - Xã Lăng Can - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang


Ban quản lý xây dựng cơ bản huyện Lâm Bình

Mã số thuế: 5000824976

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 07-04-2016

Địa chỉ: Thôn Bản Khiển - Xã Lăng Can - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang


HợP TáC Xã TUYêN DUYêN

Mã số thuế: 5000821125

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 02-12-2015

Địa chỉ: Nà Cọn - Xã Thổ Bình - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xây Dựng Và Thương Mại Sơn Thảo

Mã số thuế: 5000818517

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 05-08-2015

Địa chỉ: Thôn Nà Tông - Xã Thượng Lâm - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang


Ban di dân, tái định cư huyện Lâm Bình

Mã số thuế: 5000818362

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 31-07-2015

Địa chỉ: Thôn Bản Khiển - Xã Lăng Can - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang


HợP TáC Xã MAI LINH

Mã số thuế: 5000817601

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 22-06-2015

Địa chỉ: Chẩu Quân - Xã Bình An - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Vận Tải Và Xây Dựng An Bình

Mã số thuế: 5000815001

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 31-03-2015

Địa chỉ: Thôn Phiêng Luông - Xã Bình An - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang


HTX Nông lâm nghiệp Thổ Bình

Mã số thuế: 5000813131

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 21-01-2015

Địa chỉ: thôn Nà Cọn - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang


Trung tâm Dạy nghề huyện Lâm Bình

Mã số thuế: 5000812360

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 05-01-2015

Địa chỉ: Thôn Bản Khiển - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang


HợP TáC Xã PHú THịNH

Mã số thuế: 5000812089

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 23-12-2014

Địa chỉ: thôn Nà Khà - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Sản Xuất Và Xây Dựng Mạnh Hùng

Mã số thuế: 5000812032

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 19-12-2014

Địa chỉ: Thôn Bản Kẻ B - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang


Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Và Xây Dựng Thành Hưng: Nhà Máy Bê Tông Thành Hưng Lâm

Mã số thuế: 5000217354-006

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 29-09-2014

Địa chỉ: Thôn Nặm Đíp - Xã Lăng Can - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xây Dựng Phúc Thọ

Mã số thuế: 5000808251

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 27-08-2014

Địa chỉ: Thôn Phiêng Mơ - Xã Phúc Yên - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang