Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp, Công ty tại "Huyện Thông Nông - Cao Bằng"


Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng 558

Mã số thuế: 4800905252

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 02-04-2018

Địa chỉ: Xóm Bản Viềng, Thị Trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng


Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Dịch Vụ Liên Hà

Mã số thuế: 4800902357

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 25-10-2017

Địa chỉ: Xóm Liên Cơ, Thị Trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng


Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Đức Thông

Mã số thuế: 4800897587

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 17-10-2016

Địa chỉ: Xóm Bản Gải - Xã Cần Yên - Huyện Thông Nông - Cao Bằng


Hợp tác xã Quang Lâm

Mã số thuế: 4800896505

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 08-07-2016

Địa chỉ: Xóm Lũng vịt - Thị trấn Thông Nông - Huyện Thông Nông - Cao Bằng


Thanh tra huyện

Mã số thuế: 4800890750

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 07-09-2015

Địa chỉ: Thị trấn Thông Nông - Thị trấn Thông Nông - Huyện Thông Nông - Cao Bằng


Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bảo Lộc - Tại Thông Nông

Mã số thuế: 4800316578-002

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 24-08-2015

Địa chỉ: Số nhà A13, Phố Háng Tháng - Thị trấn Thông Nông - Huyện Thông Nông - Cao Bằng


Hợp tác xã Mây Hồng

Mã số thuế: 4800890239

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 01-07-2015

Địa chỉ: Xóm Cốc Ca - Thị trấn Thông Nông - Huyện Thông Nông - Cao Bằng


Đội thuế xã Vị Quang

Mã số thuế: 4800888293

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 09-03-2015

Địa chỉ: Xã Vị Quang - Xã Vị Quang - Huyện Thông Nông - Cao Bằng


Đội thu xã Yên Sơn

Mã số thuế: 4800888198

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 03-03-2015

Địa chỉ: Xã Yên Sơn - Xã Yên Sơn - Huyện Thông Nông - Cao Bằng


Đội thu Thị trấn

Mã số thuế: 4800888141

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 03-03-2015

Địa chỉ: Thị trấn Thông Nông - Thị trấn Thông Nông - Huyện Thông Nông - Cao Bằng


Đội thu xã Cần Yên

Mã số thuế: 4800888159

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 03-03-2015

Địa chỉ: Xã Cần Yên - Xã Cần Yên - Huyện Thông Nông - Cao Bằng


Đội thu xã Đa Thông

Mã số thuế: 4800888215

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 03-03-2015

Địa chỉ: xã Đa Thông - Xã Đa Thông - Huyện Thông Nông - Cao Bằng


Đội thuế xã Lương Can

Mã số thuế: 4800888180

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 03-03-2015

Địa chỉ: Xã Lương Can - Xã Lương Can - Huyện Thông Nông - Cao Bằng


Đội thuế xã Lương Thông

Mã số thuế: 4800888166

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 03-03-2015

Địa chỉ: Xã Lương Thông - Xã Lương Thông - Huyện Thông Nông - Cao Bằng


Đội thu xã Thanh Long

Mã số thuế: 4800888173

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 03-03-2015

Địa chỉ: xã Thanh Long - Xã Thanh Long - Huyện Thông Nông - Cao Bằng


Đội thu xã Ngọc Động

Mã số thuế: 4800888208

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 03-03-2015

Địa chỉ: Xã Ngọc Động - Xã Ngọc Động - Huyện Thông Nông - Cao Bằng


Đội thu xã Bình Lãng

Mã số thuế: 4800888247

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 03-03-2015

Địa chỉ: xã Bình lãng - Xã Bình Lãng - Huyện Thông Nông - Cao Bằng


Đội thu xã Cần Nông

Mã số thuế: 4800888222

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 03-03-2015

Địa chỉ: xã Cần Nông - Xã Cần Nông - Huyện Thông Nông - Cao Bằng


BQL Dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Thông Nông

Mã số thuế: 4800566401-001

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 16-12-2014

Địa chỉ: Thị trấn Thông Nông - Thị trấn Thông Nông - Huyện Thông Nông - Cao Bằng


Chi Cục Thuế Thông Nông

Mã số thuế: 4800869170

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 27-02-2014

Địa chỉ: Thị trấn Thông Nông - Thị trấn Thông Nông - Huyện Thông Nông - Cao Bằng


EnglishVietnamese