Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp Tỉnh Lào Cai - Lào Cai


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp, Công ty tại "Tỉnh Lào Cai - Lào Cai"


Công ty TNHH Technip Geoproduction (M) Sdn. Bhd

Mã số thuế: 5300618212-003

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 24-01-2013

Địa chỉ: Cù 1 - Tỉnh Lào Cai - Lào Cai

 • Bảo mật thông tin

Công ty HH phát triển xí nghiệp Cảng Dụ Thượng Hải

Mã số thuế: 5300532396-003

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 14-01-2013

Địa chỉ: 099A, đường Nguyễn Huệ - Tỉnh Lào Cai - Lào Cai

 • Bảo mật thông tin

Công ty TNHH XNK Đình Hợp - Hà Khẩu

Mã số thuế: 5300630883-001

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 05-11-2012

Địa chỉ: Lô 06khu CN Tẳng loong - Tỉnh Lào Cai - Lào Cai

 • Bảo mật thông tin

Công ty hữu hạn Bac Khoa Kỹ Kim áo

Mã số thuế: 5300584891-001

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 25-09-2012

Địa chỉ: Số 40 - Phan Đình Phùng - Tỉnh Lào Cai - Lào Cai

 • Bảo mật thông tin

Công ty Worley Parsons(WP)

Mã số thuế: 5300618212-001

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 13-08-2012

Địa chỉ: Cù 1 - Tỉnh Lào Cai - Lào Cai

 • Bảo mật thông tin

Công ty TNHH Công chúng cổ phần Toyo - Thái (TTCL)

Mã số thuế: 5300618212-002

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 13-08-2012

Địa chỉ: Cù 1 - Tỉnh Lào Cai - Lào Cai

 • Bảo mật thông tin

Công ty TNHH kỹ thuật công trình INNATE thành phố Tô Châu

Mã số thuế: 5300532396-002

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 17-05-2012

Địa chỉ: 099A, đường Nguyễn Huệ - Tỉnh Lào Cai - Lào Cai

 • Bảo mật thông tin

Công ty HH thuỷ điện Đông Kinh

Mã số thuế: 5300563210-001

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 24-02-2012

Địa chỉ: 319, đường Hồng Hà - Tỉnh Lào Cai - Lào Cai

 • Bảo mật thông tin

Công ty TNHH Mậu Dịch Vũ Dương

Mã số thuế: 5300316691-002

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 19-11-2011

Địa chỉ: Cụm CN Tằng Loỏng - Tỉnh Lào Cai - Lào Cai

 • Bảo mật thông tin

Công ty tư vấn ARKITEK ISTIBINA

Mã số thuế: 5300238877-004

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 10-10-2011

Địa chỉ: SN 88 Đ Thuỷ Hoa Phường Duyên Hải - Tỉnh Lào Cai - Lào Cai

 • Bảo mật thông tin

Công ty mậu dịch kinh tế đối ngoại huyện Hà Khẩu

Mã số thuế: 5300253089-003

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 19-09-2011

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Tằng Loỏng - Tỉnh Lào Cai - Lào Cai

 • Bảo mật thông tin

Công ty thực nghiệm Đồng Hưng khu công nghiệp Yên Đài

Mã số thuế: 5300531931-001

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 01-09-2011

Địa chỉ: Phường Pom Hán - Tỉnh Lào Cai - Lào Cai

 • Bảo mật thông tin

Công ty tnhh DONACO

Mã số thuế: 5300238877-001

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 24-08-2011

Địa chỉ: SN 88 Đ Thuỷ Hoa Phường Duyên Hải - Tỉnh Lào Cai - Lào Cai

 • Bảo mật thông tin

Công ty tnhh KU.DUZ

Mã số thuế: 5300238877-002

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 24-08-2011

Địa chỉ: SN 88 Đ Thuỷ Hoa Phường Duyên Hải - Tỉnh Lào Cai - Lào Cai

 • Bảo mật thông tin

Công ty tư vấn PQS

Mã số thuế: 5300238877-003

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 24-08-2011

Địa chỉ: SN 88 Đ Thuỷ Hoa Phường Duyên Hải - Tỉnh Lào Cai - Lào Cai

 • Bảo mật thông tin

Công ty tnhh thương mại Thiên Tân Hà Khẩu

Mã số thuế: 5300491654-003

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 22-08-2011

Địa chỉ: 001, Nguyễn Huệ - Tỉnh Lào Cai - Lào Cai

 • Bảo mật thông tin

Socie'te' de Rea'lisation, d'Etudes etde Conseil (SOFRECO)

Mã số thuế: 5300532396-001

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 19-08-2011

Địa chỉ: 099A, đường Nguyễn Huệ - Tỉnh Lào Cai - Lào Cai

 • Bảo mật thông tin

Công ty hữu hạn Thương Mại Phong Thịnh, Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc

Mã số thuế: 5300530529-001

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 20-07-2011

Địa chỉ: 309, đường Khánh Yên - Tỉnh Lào Cai - Lào Cai

 • Bảo mật thông tin

Tổng Công ty Thương Mại Quý Châu

Mã số thuế: 5300320546-002

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 20-07-2011

Địa chỉ: SN 134, đường 4E, Phường Bắc Cường - Tỉnh Lào Cai - Lào Cai

 • Bảo mật thông tin

Colben enegry holdings(vietnam).ltd

Mã số thuế: 5300474747-002

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 12-07-2011

Địa chỉ: Tổ 4, đường Nguyễn Công Hoan - Tỉnh Lào Cai - Lào Cai

 • Bảo mật thông tin