Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp Huyện Bá Thước - Thanh Hoá


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp, Công ty tại "Huyện Bá Thước - Thanh Hoá"


Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Dương Gia Hưng

Mã số thuế: 2802829476

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 21-01-2020

Địa chỉ: Phố 1, Thị Trấn Cành Nàng, Huyện Bá Thước, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty TNHH Tmdv Giang Phương

Mã số thuế: 2802794061

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 24-09-2019

Địa chỉ: Phố 4, Thị Trấn Cành Nàng, Huyện Bá Thước, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty TNHH Lâm Nghiệp 68

Mã số thuế: 2802727322

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 04-06-2019

Địa chỉ: Phố Đồng Tâm 2, Xã Thiết Ống, Huyện Bá Thước, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hà Thanh Mai

Mã số thuế: 2802546407

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 15-06-2018

Địa chỉ: Đồng Tâm 2, Xã Thiết Ống, Huyện Bá Thước, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty TNHH Thương Mại Đức Phát Th

Mã số thuế: 2802538438

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 07-05-2018

Địa chỉ: Phố Đồng Tâm 2, Xã Thiết Ống, Huyện Bá Thước, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty TNHH Xây Dựng Long Minh

Mã số thuế: 2802522396

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 15-01-2018

Địa chỉ: Phố 2, Thị Trấn Cành Nàng, Huyện Bá Thước, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty TNHH Phú Tín Phát B.t

Mã số thuế: 2802522364

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 15-01-2018

Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, Xã Ái Thượng, Huyện Bá Thước, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Vàng Bạc Khoa Hạnh

Mã số thuế: 2802484630

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 03-10-2017

Địa chỉ: Số 05, phố 3, Thị Trấn Cành Nàng, Huyện Bá Thước, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty TNHH Son Bá Mười

Mã số thuế: 2802477048

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 07-08-2017

Địa chỉ: Thôn Son, Xã Lũng Cao, Huyện Bá Thước, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty TNHH Vàng Bạc Đá Quý Kim Tuyến

Mã số thuế: 2802474110

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 18-07-2017

Địa chỉ: Số nhà 129, phố 1, Thị Trấn Cành Nàng, Huyện Bá Thước, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty TNHH Vàng Bạc Ngọc Anh

Mã số thuế: 2802468702

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 22-06-2017

Địa chỉ: Số nhà 55A, Phố 4, Thị Trấn Cành Nàng, Huyện Bá Thước, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty TNHH Thành Tâm - Lương Ngoại

Mã số thuế: 2802454675

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 25-04-2017

Địa chỉ: Thôn Giàu Cả, Xã Lương Ngoại, Huyện Bá Thước, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Phước Lộc

Mã số thuế: 2802453375

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 19-04-2017

Địa chỉ: Thôn Hiềng, Xã Kỳ Tân, Huyện Bá Thước, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty TNHH Chăn Nuôi Vịt Cổ Lũng

Mã số thuế: 2802452445

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 17-04-2017

Địa chỉ: Thôn Lọng, Xã Cổ Lũng, Huyện Bá Thước, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty TNHH Dũng Cường - Bt

Mã số thuế: 2802452163

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 12-04-2017

Địa chỉ: Phố 1, Thị Trấn Cành Nàng, Huyện Bá Thước, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Hùng Hiền

Mã số thuế: 2802451963

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 11-04-2017

Địa chỉ: Số nhà 89, phố 3, Thị Trấn Cành Nàng, Huyện Bá Thước, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty TNHH Tm Và Dv Lâm Hải

Mã số thuế: 2802447893

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 10-03-2017

Địa chỉ: Phố II, Thị Trấn Cành Nàng, Huyện Bá Thước, Tỉnh Thanh Hoá


Doanh Nghiệp Tư Nhân Tm Và Xây Dựng Tân Phong

Mã số thuế: 2802442775

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 18-01-2017

Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Nguyệt, phố Điền Lư, Xã Điền Lư, Huyện Bá Thước, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty TNHH Vũ Hòa Linh

Mã số thuế: 2802430272

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 15-12-2016

Địa chỉ: Nhà ông Vũ Xuân Hùng, phố Điền Lư, Xã Điền Lư, Huyện Bá Thước, Tỉnh Thanh Hoá


Công Ty TNHH Hoa Mobile

Mã số thuế: 2802423363

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 17-10-2016

Địa chỉ: Số 07, phố 3 - Thị trấn Cành Nàng - Huyện Bá Thước - Thanh Hoá