Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp Tỉnh Cà Mau - Cà Mau


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp, Công ty tại "Tỉnh Cà Mau - Cà Mau"


Nhà văn hoá trung tâm Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2000269565

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 04-10-2011

Địa chỉ: 161 Phan Ngọc Hiển, F5 - Tỉnh Cà Mau - Cà Mau


Cửa hàng Đại lý VIKYNO

Mã số thuế: 2000100706-002

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 31-01-2001

Địa chỉ: 10 Lý Văn Lâm, F1 - Tỉnh Cà Mau - Cà Mau


Đội xây dựng số 8

Mã số thuế: 2000266412-020

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 02-06-1999

Địa chỉ: 202A Lý Văn Lâm, F1 - Tỉnh Cà Mau - Cà Mau


Phòng giao dịch số 4

Mã số thuế: 2000105944-033

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 25-02-1999

Địa chỉ: 52B chợ trung tâm, phường 7 - Tỉnh Cà Mau - Cà Mau