Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp, Công ty tại "Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng"


Công ty TNHH MAIKO

Mã số thuế: 0200643375-011

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 13-07-2012

Địa chỉ: Lô A9 Khu CN Nomura - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

Công ty IHI INFRASTRUCTURE SYSTEMS CO., LTD

Mã số thuế: 0200989221-011

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 30-06-2012

Địa chỉ: Tầng 9 Toà nhà Hoàng Huy 116 Nguyễn Đức Cảnh - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

Công ty TNHH PLAIMM WOOJIN

Mã số thuế: 0201155814-025

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 30-06-2012

Địa chỉ: Số 2 đường An đà - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

Công ty cổ phần hoá học MIYAZAKI

Mã số thuế: 0200825745-006

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 20-06-2012

Địa chỉ: Nhà xưởng TC B3 - D3 KCN Nomura Hải Phòng - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

KISCO LTD

Mã số thuế: 0200828697-012

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 20-06-2012

Địa chỉ: Lô G - Khu công nghiệp Nomura - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

INABATA SINGAPORE ( PTE ) LTD

Mã số thuế: 0200828697-015

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 20-06-2012

Địa chỉ: Lô G - Khu công nghiệp Nomura - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

DYNASEIKI INDUSTRIAL SUPPLIES SDN BHD

Mã số thuế: 0200828697-014

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 20-06-2012

Địa chỉ: Lô G - Khu công nghiệp Nomura - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

U-TEC CORPORATION

Mã số thuế: 0200828697-013

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 20-06-2012

Địa chỉ: Lô G - Khu công nghiệp Nomura - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

Công ty TNHH MAIKO

Mã số thuế: 0200643375-010

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 20-06-2012

Địa chỉ: Lô A9 Khu CN Nomura - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

Ngân hàng ngoại hối Hàn Quốc - Chi nhánh Hồng kông

Mã số thuế: 0200971785-007

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 20-06-2012

Địa chỉ: Đường dẫn phía Nam Cầu Bính - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

KYORITSU SYSTEM MACHINE CO., LTD

Mã số thuế: 0200827319-015

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 20-06-2012

Địa chỉ: Lô đất F2, F3, F4 Khu CN Nomura Hải Phòng - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

CREATIVE ENGINEERING SOLUTIONS PTE.LTD

Mã số thuế: 0200825745-005

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 18-06-2012

Địa chỉ: Nhà xưởng TC B3 - D3 KCN Nomura Hải Phòng - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

Công ty NAGASE INTERGREX CO., LTD

Mã số thuế: 0201183314-013

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 18-06-2012

Địa chỉ: Lô N5-N6 Khu Cn Nomura - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

Công ty NAGASE INTERGREX CO., LTD

Mã số thuế: 0201183314-012

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 18-06-2012

Địa chỉ: Lô N5-N6 Khu Cn Nomura - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

Công ty TUNG YUAN INTERNATIONAL CORPORATION

Mã số thuế: 0201174454-010

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 12-06-2012

Địa chỉ: Xã Lưu kỳ - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

Công ty TNHH MAIKO

Mã số thuế: 0200643375-009

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 12-06-2012

Địa chỉ: Lô A9 Khu CN Nomura - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

Công ty YURTEC COPORATION

Mã số thuế: 0201150686-016

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 12-06-2012

Địa chỉ: Nhà xưởng C3-3, Lô C3 Khu CN Tràng Duệ - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

YURTEC CORPORATION

Mã số thuế: 0201150686-015

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 12-06-2012

Địa chỉ: Nhà xưởng C3-3, Lô C3 Khu CN Tràng Duệ - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

Công ty cổ phần IHI

Mã số thuế: 0200989221-010

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 08-06-2012

Địa chỉ: Tầng 9 Toà nhà Hoàng Huy 116 Nguyễn Đức Cảnh - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

Công ty cổ phần L.P.D

Mã số thuế: 0201040316-023

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 08-06-2012

Địa chỉ: Lô D2 Khu CN Tràng Duệ - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

EnglishVietnamese