Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp, Công ty tại "Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng"


Công ty quản lý và thiết kế cảng Quốc Tế ( IPEM N.V )

Mã số thuế: 0200841722-015

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 04-06-2012

Địa chỉ: Số 4 Đường Trần Phú - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

ROOSENDAAL KEYZER ADVOCATE

Mã số thuế: 0200841722-014

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 01-06-2012

Địa chỉ: Số 4 Đường Trần Phú - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

KOKUYO CO., LTD

Mã số thuế: 0200850283-012

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 25-05-2012

Địa chỉ: Lô B2-B7 Khu CN Nomura - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

Công ty cổ phần LPD

Mã số thuế: 0201040316-022

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 18-05-2012

Địa chỉ: Lô D2 Khu CN Tràng Duệ - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

PLA MATELS (HONGKONG) CO., LTD

Mã số thuế: 0200826185-018

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 16-05-2012

Địa chỉ: Lô N10-N12 Khu công nghiệp Nomura - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

INABATA SINGAPORE PTE LTD

Mã số thuế: 0200826185-017

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 16-05-2012

Địa chỉ: Lô N10-N12 Khu công nghiệp Nomura - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

MORIMURA BROS (H.K) LTD

Mã số thuế: 0200826185-016

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 16-05-2012

Địa chỉ: Lô N10-N12 Khu công nghiệp Nomura - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

KOKUYO S&T CO., LTD - HONGKONG BRANCH

Mã số thuế: 0200850283-011

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 16-05-2012

Địa chỉ: Lô B2-B7 Khu CN Nomura - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

MACHINE SUPPORT B.V

Mã số thuế: 0200762559-046

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 15-05-2012

Địa chỉ: Xã An hồng - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

ANTICORROSION PROTECTIVE SYSTEM LLC

Mã số thuế: 0200762559-045

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 15-05-2012

Địa chỉ: Xã An hồng - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

Công ty MITSUI BUSSAN MACHINE TEC CO., LTD

Mã số thuế: 0201183314-011

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 10-05-2012

Địa chỉ: Lô N5-N6 Khu Cn Nomura - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

Công ty MITSUI BUSSAN MACHINE TEC CO., LTD

Mã số thuế: 0201183314-010

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 10-05-2012

Địa chỉ: Lô N5-N6 Khu Cn Nomura - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

Công ty MITSUI BUSSAN MACHINE TEC CO., LTD

Mã số thuế: 0201183314-009

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 10-05-2012

Địa chỉ: Lô N5-N6 Khu Cn Nomura - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

Công ty MITSUI BUSSAN MACHINE TEC CO., LTD

Mã số thuế: 0201183314-008

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 10-05-2012

Địa chỉ: Lô N5-N6 Khu Cn Nomura - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

Công ty MITSUI BUSSAN MACHINE TEC CO., LTD

Mã số thuế: 0201183314-007

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 10-05-2012

Địa chỉ: Lô N5-N6 Khu Cn Nomura - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

Công ty MITSUI BUSSAN MACHINE TEC CO., LTD

Mã số thuế: 0201183314-006

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 10-05-2012

Địa chỉ: Lô N5-N6 Khu Cn Nomura - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

NAGASE THAILAND CO., LTD

Mã số thuế: 0201111292-012

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 10-05-2012

Địa chỉ: Nhà xưởng tiêu chuẩn X4 Khu CN Đồ sơn - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

NAGASE THAILAND CO., LTD

Mã số thuế: 0201111292-011

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 10-05-2012

Địa chỉ: Nhà xưởng tiêu chuẩn X4 Khu CN Đồ sơn - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

NAGASE THAILAND CO., LTD

Mã số thuế: 0201111292-014

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 10-05-2012

Địa chỉ: Nhà xưởng tiêu chuẩn X4 Khu CN Đồ sơn - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

NAGASE THAILAND CO., LTD

Mã số thuế: 0201111292-013

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 10-05-2012

Địa chỉ: Nhà xưởng tiêu chuẩn X4 Khu CN Đồ sơn - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin