Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp, Công ty tại "Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng"


Công ty quản lý và thiết kế cảng Quốc Tế ( IPEM N.V )

Mã số thuế: 0200841722-012

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 09-04-2012

Địa chỉ: Số 4 Đường Trần Phú - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

Công ty trách nhiệm hữu hạn BPB

Mã số thuế: 0201252367-001

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 03-04-2012

Địa chỉ: Xã Tam hưng - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

Công ty TNHH tư vấn dự toán công trình Hàng Kiến thành phố Thâm Quyến

Mã số thuế: 0200973990-007

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 03-04-2012

Địa chỉ: Số 16-18 Văn Cao - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

Công ty G.T INTERNATIONAL ENTERPRISE INC

Mã số thuế: 0201174454-009

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 13-03-2012

Địa chỉ: Xã Lưu kỳ - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

Công ty G.T INTERNATIONAL ENTERPRISE INC

Mã số thuế: 0201174454-008

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 13-03-2012

Địa chỉ: Xã Lưu kỳ - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

Công ty G.T INTERNATIONAL ENTERPRISE INC

Mã số thuế: 0201174454-007

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 13-03-2012

Địa chỉ: Xã Lưu kỳ - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

Công ty TUNG YUAN INTERNATIONAL CORPORATION

Mã số thuế: 0201174454-006

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 13-03-2012

Địa chỉ: Xã Lưu kỳ - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

Công ty TUNG YUAN INTERNATIONAL CORPORATION

Mã số thuế: 0201174454-005

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 13-03-2012

Địa chỉ: Xã Lưu kỳ - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

Công ty TUNG YUAN INTERNATIONAL CORPORATION

Mã số thuế: 0201174454-004

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 13-03-2012

Địa chỉ: Xã Lưu kỳ - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

Công ty TNHH MAIKO

Mã số thuế: 0200643375-006

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 13-03-2012

Địa chỉ: Lô A9 Khu CN Nomura - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

Công ty TNHH MAIKO

Mã số thuế: 0200643375-005

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 13-03-2012

Địa chỉ: Lô A9 Khu CN Nomura - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

Công ty TNHH OKAMOTO IRON WORKS

Mã số thuế: 0201152267-010

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 10-03-2012

Địa chỉ: Số 19 đường bao Trần Hưng Đạo - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

AICHI TOKEI DENKI CO., LTD

Mã số thuế: 0201150686-011

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 05-03-2012

Địa chỉ: Nhà xưởng C3-3, Lô C3 Khu CN Tràng Duệ - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

Công ty cổ phần LPD

Mã số thuế: 0201040316-019

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 29-02-2012

Địa chỉ: Lô D2 Khu CN Tràng Duệ - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

YURTEC CORPORATION

Mã số thuế: 0201150686-008

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 29-02-2012

Địa chỉ: Nhà xưởng C3-3, Lô C3 Khu CN Tràng Duệ - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

YURTEC CORPORATION

Mã số thuế: 0201150686-009

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 29-02-2012

Địa chỉ: Nhà xưởng C3-3, Lô C3 Khu CN Tràng Duệ - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

YURTEC CORPORATION

Mã số thuế: 0201150686-010

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 29-02-2012

Địa chỉ: Nhà xưởng C3-3, Lô C3 Khu CN Tràng Duệ - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

Công ty cổ phần INPAKUTO TAKI

Mã số thuế: 0200825738-003

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 29-02-2012

Địa chỉ: Thôn Ngô Yến - Xã An hồng - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

Công ty TUNG YUAN INTERNATIONAL CORPORATION

Mã số thuế: 0201174454-003

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 24-02-2012

Địa chỉ: Xã Lưu kỳ - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

Công ty G.T INTERNATIONAL ENTERPRISE INC

Mã số thuế: 0201174454-002

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 20-02-2012

Địa chỉ: Xã Lưu kỳ - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin