Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp Huyện Si Ma Cai - Lào Cai


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp, Công ty tại "Huyện Si Ma Cai - Lào Cai"


Công Ty TNHH Mtv Sùng Dơ

Mã số thuế: 5300745651

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 16-03-2018

Địa chỉ: Nhà ông Sùng A Dơ, thôn Phố Mới, Xã Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, Tỉnh Lào Cai


Công Ty TNHH Mtv Quang Kính

Mã số thuế: 5300745644

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 16-03-2018

Địa chỉ: Nhà ông Lù Quang Kính, thôn Phố Cũ, Xã Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, Tỉnh Lào Cai


Công Ty TNHH Một Thành Viên Khắc Đỉnh

Mã số thuế: 5300735011

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 16-11-2017

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Khắc Đỉnh, thôn Phố Cũ, Xã Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, Tỉnh Lào Cai


Công Ty TNHH Một Thành Viên Tổng Hợp Thái Hưng

Mã số thuế: 5300734265

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 31-10-2017

Địa chỉ: Nhà bà Lê Thị Hồng, thôn Phố Mới, Xã Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, Tỉnh Lào Cai


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Tm Trọng Thùy

Mã số thuế: 5300731923

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 01-09-2017

Địa chỉ: Nhà bà Quàng Thị Dinh, thôn Phố Mới, Xã Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, Tỉnh Lào Cai


Công Ty TNHH Một Thành Viên Tm Toàn Đạt

Mã số thuế: 5300731930

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 01-09-2017

Địa chỉ: Nhà bà Giàng Thị Xá, thôn Phố Cũ, Xã Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, Tỉnh Lào Cai


Công Ty TNHH Một Thành Viên Vật Tư Nông Nghiệp Si Ma Cai

Mã số thuế: 5300731722

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 22-08-2017

Địa chỉ: Nhà ông Hồ Thanh Tùng, thôn Phố Mới, Xã Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, Tỉnh Lào Cai


Công Ty TNHH Một Thành Viên Tm Mạnh Đức

Mã số thuế: 5300731680

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 21-08-2017

Địa chỉ: Nhà ôông Sùng Seo Dìn, thôn Phố Cũ, Xã Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, Tỉnh Lào Cai


Công Ty TNHH Một Thành Viên Lê Duy Ánh

Mã số thuế: 5300727324

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 17-04-2017

Địa chỉ: Nhà ông Lê Đình Ánh, thôn Phố Cũ, Xã Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, Tỉnh Lào Cai


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại & Xnk Minh Phong

Mã số thuế: 5300727268

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 12-04-2017

Địa chỉ: Nhà ông Đỗ Chí Lâm, thôn Phố Mới, Xã Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, Tỉnh Lào Cai


Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Gia Bảo

Mã số thuế: 5300725260

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 21-02-2017

Địa chỉ: Nhà ông Lưu Văn Minh, Thôn Gia Bảo, Xã Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, Tỉnh Lào Cai


CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THàNH LONG 38

Mã số thuế: 5300719605

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 08-08-2016

Địa chỉ: Nhà ông Minh, thôn Phố Cũ - Xã Si Ma Cai - Huyện Si Ma Cai - Lào Cai

  • Bảo mật thông tin

Chi Nhánh Công Ty CP Cấp Nước Tỉnh Lào Cai Huyện Si Ma Cai

Mã số thuế: 5300102876-025

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 05-07-2016

Địa chỉ: Thôn Phố Cũ - Xã Si Ma Cai - Huyện Si Ma Cai - Lào Cai


Hợp tác xã Xây dựng thương mại Si Ma Cai

Mã số thuế: 5300716361

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 26-05-2016

Địa chỉ: Phố Cũ - Xã Si Ma Cai - Huyện Si Ma Cai - Lào Cai


Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sông Đà 9 - Ban Quản Lý Dự án Thủy Điện Pake

Mã số thuế: 0100845515-022

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 19-04-2016

Địa chỉ: Thôn Lù Dì Sán - Xã Sán Chải - Huyện Si Ma Cai - Lào Cai


Ban Quản lý dự án giảm nghèo huyện Si Ma Cai

Mã số thuế: 5300692047

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 13-07-2015

Địa chỉ: Phố Cũ - Xã Si Ma Cai - Huyện Si Ma Cai - Lào Cai


Trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên huyện Si Ma Cai

Mã số thuế: 5300687551

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 10-03-2015

Địa chỉ: Phố Cũ - Xã Si Ma Cai - Huyện Si Ma Cai - Lào Cai


Trường PTDTBT Trung học cơ sở xã Lùng Sui

Mã số thuế: 5300687368

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 02-03-2015

Địa chỉ: Lùng Sán - Xã Lùng Sui - Huyện Si Ma Cai - Lào Cai


Trường Mần non xã Lử Thẩn

Mã số thuế: 5300687294

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 12-02-2015

Địa chỉ: Sảng Chải - Xã Lử Thẩn - Huyện Si Ma Cai - Lào Cai


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Bảo An

Mã số thuế: 5300677793

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 06-06-2014

Địa chỉ: Nhà ông Trần Hải ân, thôn Phố Cũ - Xã Si Ma Cai - Huyện Si Ma Cai - Lào Cai