Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp, Công ty tại "Huyện Hạ Lang - Cao Bằng"


Công Ty TNHH Tư Vấn - Xây Dựng 134

Mã số thuế: 4800905809

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 10-05-2018

Địa chỉ: Xóm Nặm Thôm, Thị Trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng


Công Ty TNHH Minh Vân Cao Bằng

Mã số thuế: 4800900078

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 12-05-2017

Địa chỉ: Xóm Nà Ến, Thị Trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng


Công Ty TNHH Hoàng Long Hạ Lang

Mã số thuế: 4800899721

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 10-04-2017

Địa chỉ: Xóm Nà Ến, Thị Trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng


Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Kiệt Hải

Mã số thuế: 4800899457

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 22-03-2017

Địa chỉ: NR: ông Trần Văn Nên, xóm Nà Ến, Thị Trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng


Doanh Nghiệp Tư Nhân Thúy Nam Cao Bằng

Mã số thuế: 4800899351

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 20-03-2017

Địa chỉ: Thôn Bản Nhăng, Xã Đức Quang, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng


HợP TáC Xã TUấN Tú

Mã số thuế: 4800895251

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 13-04-2016

Địa chỉ: Sang Chỉa - Xã Vinh Quý - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng


BAN QUảN Lý CửA KHẩU Lý VạN

Mã số thuế: 4800895082

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 30-03-2016

Địa chỉ: Lý Vạn - Xã Lý Quốc - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng


Mã Vãng lai

Mã số thuế: 4800885119

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 27-12-2014

Địa chỉ: . - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng


BAN QUảN Lý Dự áN BảO Vệ Và PHáT TRIểN RừNG Hạ LANG

Mã số thuế: 4800884644

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 04-12-2014

Địa chỉ: TT.Thanh Nhật - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng


BAN QUảN Lý Dự áN PHáT TRIểN NôNG LâM NGHIệP Hạ LANG

Mã số thuế: 4800884637

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 04-12-2014

Địa chỉ: TT.Thanh Nhật - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng


Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Ngân Kiên Phát- Chi Nhánh Cao Bằng

Mã số thuế: 0106152316-001

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 19-12-2013

Địa chỉ: Xóm Huyền Du - Thị Trấn Thanh Nhật - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng


HợP TáC Xã ANH HậU

Mã số thuế: 4800865049

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 24-10-2013

Địa chỉ: Bản các - Xã Việt Chu - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng


HợP TáC Xã TUấN LậP

Mã số thuế: 4800864662

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 23-08-2013

Địa chỉ: Xóm phia đán - Xã Thị Hoa - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hùng Dũng Cao Bằng

Mã số thuế: 4800864486

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 30-07-2013

Địa chỉ: Phố Hạ Lang - Thị Trấn Thanh Nhật - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng


Văn phòng Đăng ký Quyền Sử Dụng Đất

Mã số thuế: 4800864422

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 25-07-2013

Địa chỉ: TT.Thanh Nhật - Thị Trấn Thanh Nhật - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng


Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Nông Lâm Nghiệp Cao Bằng

Mã số thuế: 4800863676

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 11-04-2013

Địa chỉ: Xóm Đông Mu - Thị Trấn Thanh Nhật - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Và Thương Mại Trường Quang

Mã số thuế: 4800863669

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 09-04-2013

Địa chỉ: Xóm Lũng Luông - Xã Quang Long - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng


PHòNG CôNG THươNG

Mã số thuế: 4800862714

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 11-01-2013

Địa chỉ: TT.Thanh Nhật - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng


HTX THươNG MạI Và XâY DựNG QUANG TRườNG

Mã số thuế: 4800862665

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 08-01-2013

Địa chỉ: Xóm Lũng Luông - Quang long - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng


Hợp Tác Xã Thương Mại Và Xây Dựng Nam Khánh

Mã số thuế: 4800780187

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 07-12-2011

Địa chỉ: Phố Hạ Lang - Thị Trấn Thanh Nhật - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng


EnglishVietnamese